Deuteronomy 4:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
176 [e]א֣וֹ ׀
’ōw
OrConj
5254 [e]הֲנִסָּ֣ה
hă-nis-sāh
did [ever] tryV-Piel-Perf-3ms
430 [e]אֱלֹהִ֗ים
’ĕ-lō-hîm,
GodN-mp
935 [e]לָ֠בוֹא
lā-ḇō-w
to goPrep-l | V-Qal-Inf
3947 [e]לָקַ֨חַת
lā-qa-ḥaṯ
[and] takePrep-l | V-Qal-Inf
  ל֣וֹ
lōw
for HimselfPrep | 3ms
1471 [e]גוֹי֮
ḡō-w
a nationN-ms
7130 [e]מִקֶּ֣רֶב
miq-qe-reḇ
from the midstPrep-m | N-msc
1471 [e]גּוֹי֒
gō-w
of [another] nationN-ms
4531 [e]בְּמַסֹּת֩
bə-mas-sōṯ
by trialsPrep-b | N-fp
226 [e]בְּאֹתֹ֨ת
bə-’ō-ṯōṯ
by signsPrep-b | N-cp
4159 [e]וּבְמוֹפְתִ֜ים
ū-ḇə-mō-wp̄-ṯîm
and by wondersConj-w, Prep-b | N-mp
4421 [e]וּבְמִלְחָמָ֗ה
ū-ḇə-mil-ḥā-māh,
and by warConj-w, Prep-b | N-fs
3027 [e]וּבְיָ֤ד
ū-ḇə-yāḏ
and by a handConj-w, Prep-b | N-fs
2389 [e]חֲזָקָה֙
ḥă-zā-qāh
mightyAdj-fs
2220 [e]וּבִזְר֣וֹעַ
ū-ḇiz-rō-w-a‘
and an armConj-w, Prep-b | N-fs
5186 [e]נְטוּיָ֔ה
nə-ṭū-yāh,
outstretchedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
4172 [e]וּבְמוֹרָאִ֖ים
ū-ḇə-mō-w-rā-’îm
and by terrorsConj-w, Prep-b | N-mp
1419 [e]גְּדֹלִ֑ים
gə-ḏō-lîm;
greatAdj-mp
3605 [e]כְּ֠כֹל
kə-ḵōl
according to allPrep | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֨ה
‘ā-śāh
didV-Qal-Perf-3ms
  לָכֶ֜ם
lā-ḵem
for youPrep | 2mp
3068 [e]יְהוָ֧ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵיכֶ֛ם
’ĕ-lō-hê-ḵem
your GodN-mpc | 2mp
4714 [e]בְּמִצְרַ֖יִם
bə-miṣ-ra-yim
in EgyptPrep-b | N-proper-fs
5869 [e]לְעֵינֶֽיךָ׃
lə-‘ê-ne-ḵā.
before your eyesPrep-l | N-cdc | 2ms

Hebrew Texts
דברים 4:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹ֣ו ׀ הֲנִסָּ֣ה אֱלֹהִ֗ים לָ֠בֹוא לָקַ֨חַת לֹ֣ו גֹוי֮ מִקֶּ֣רֶב גֹּוי֒ בְּמַסֹּת֩ בְּאֹתֹ֨ת וּבְמֹופְתִ֜ים וּבְמִלְחָמָ֗ה וּבְיָ֤ד חֲזָקָה֙ וּבִזְרֹ֣ועַ נְטוּיָ֔ה וּבְמֹורָאִ֖ים גְּדֹלִ֑ים כְּ֠כֹל אֲשֶׁר־עָשָׂ֨ה לָכֶ֜ם יְהוָ֧ה אֱלֹהֵיכֶ֛ם בְּמִצְרַ֖יִם לְעֵינֶֽיךָ׃

דברים 4:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
או ׀ הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר־עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃

דברים 4:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
או ׀ הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר־עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃

דברים 4:34 Hebrew Bible
או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Or has a god tried to go to take for himself a nation from within another nation by trials, by signs and wonders and by war and by a mighty hand and by an outstretched arm and by great terrors, as the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?

King James Bible
Or hath God assayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?

Holman Christian Standard Bible
Or has a god attempted to go and take a nation as his own out of another nation, by trials, signs, wonders, and war, by a strong hand and an outstretched arm, by great terrors, as the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?
Treasury of Scripture Knowledge

take him

Exodus 1:9 And he said to his people, Behold, the people of the children of …

Exodus 3:10,17-20 Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may …

temptations

Deuteronomy 7:19 The great temptations which your eyes saw, and the signs, and the …

Deuteronomy 29:3 The great temptations which your eyes have seen, the signs, and those …

Exodus 9:20,21 He that feared the word of the LORD among the servants of Pharaoh …

Exodus 10:7 And Pharaoh's servants said to him, How long shall this man be a …

by signs

Exodus 7:3 And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders …

Psalm 78:12,48-53 Marvelous things did he in the sight of their fathers, in the land …

by a mighty

Deuteronomy 5:15 And remember that you were a servant in the land of Egypt…

Deuteronomy 6:21 Then you shall say to your son, We were Pharaoh's slaves in Egypt; …

Deuteronomy 7:8,9 But because the LORD loved you, and because he would keep the oath …

Exodus 6:6 Why say to the children of Israel, I am the LORD, and I will bring …

Exodus 13:3 And Moses said to the people, Remember this day, in which you came …

1 Peter 5:6 Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he …

and by great

Deuteronomy 26:8 And the LORD brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and …

Deuteronomy 34:12 And in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses …

Exodus 12:30-33 And Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all …

Links
Deuteronomy 4:34Deuteronomy 4:34 NIVDeuteronomy 4:34 NLTDeuteronomy 4:34 ESVDeuteronomy 4:34 NASBDeuteronomy 4:34 KJVDeuteronomy 4:34 Bible AppsDeuteronomy 4:34 Biblia ParalelaDeuteronomy 4:34 Chinese BibleDeuteronomy 4:34 French BibleDeuteronomy 4:34 German BibleBible Hub
Deuteronomy 4:33
Top of Page
Top of Page