Ephesians 5:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3779 [e]Οὕτως
houtōs
SoAdv
3784 [e]ὀφείλουσιν
opheilousin
oughtV-PIA-3P
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
435 [e]ἄνδρες
andres
husbandsN-NMP
25 [e]ἀγαπᾶν
agapan
to loveV-PNA
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
1438 [e]ἑαυτῶν
heautōn
of themselvesRefPro-GM3P
1135 [e]γυναῖκας
gynaikas
wives,N-AFP
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1438 [e]ἑαυτῶν
heautōn
of themselvesRefPro-GM3P
4983 [e]σώματα.
sōmata
bodies.N-ANP
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
25 [e]ἀγαπῶν
agapōn
lovingV-PPA-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1438 [e]ἑαυτοῦ
heautou
of himselfRefPro-GM3S
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
wife,N-AFS
1438 [e]ἑαυτὸν
heauton
himselfRefPro-AM3S
25 [e]ἀγαπᾷ·
agapa
loves.V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:28 Greek NT: Nestle 1904
οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ·

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ,

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ,

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ·

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ·

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὕτω ὀφείλω ὁ ἀνήρ ἀγαπάω ὁ ἑαυτοῦ γυνή ὡς ὁ ἑαυτοῦ σῶμα ὁ ἀγαπάω ὁ ἑαυτοῦ γυνή ἑαυτοῦ ἀγαπάω

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ·

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ

Ephesians 5:28 Hebrew Bible
כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

Ephesians 5:28 Aramaic NT: Peshitta
ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܓܒܪܐ ܕܢܚܒܘܢ ܢܫܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܦܓܪܝܗܘܢ ܡܢ ܕܠܐܢܬܬܗ ܓܝܪ ܡܚܒ ܢܦܫܗ ܗܘ ܡܚܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself;

King James Bible
So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.

Holman Christian Standard Bible
In the same way, husbands are to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.
Treasury of Scripture Knowledge

as.

Ephesians 5:31,33 For this cause shall a man leave his father and mother, and shall …

Genesis 2:21-24 And the LORD God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept: …

Matthew 19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and …

Links
Ephesians 5:28Ephesians 5:28 NIVEphesians 5:28 NLTEphesians 5:28 ESVEphesians 5:28 NASBEphesians 5:28 KJVEphesians 5:28 Bible AppsEphesians 5:28 Biblia ParalelaEphesians 5:28 Chinese BibleEphesians 5:28 French BibleEphesians 5:28 German BibleBible Hub
Ephesians 5:27
Top of Page
Top of Page