Ezra 4:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3117 [e]וּבִימֵ֣י
ū-ḇî-mê
And in the daysConj-w, Prep-b | N-mpc
783 [e]אַרְתַּחְשַׁ֗שְׂתָּא
’ar-taḥ-šaś-tā,
of ArtaxerxesN-proper-ms
3789 [e]כָּתַ֨ב
kā-ṯaḇ
wroteV-Qal-Perf-3ms
1312 [e]בִּשְׁלָ֜ם
biš-lām
BishlamN-proper-ms
4990 [e]מִתְרְדָ֤ת
miṯ-rə-ḏāṯ
MithredathN-proper-ms
2870 [e]טָֽבְאֵל֙
ṭā-ḇə-’êl
TabelN-proper-ms
7605 [e]וּשְׁאָ֣ר
ū-šə-’ār
and the restConj-w | N-msc
  [כנותו]
[kə-nā-wō-ṯōw
ofNoun - masculine plural construct :: third person masculine singular N-mpc | 3ms
 
ḵ]
 
3674 [e](כְּנָוֺתָ֔יו)
(kə-nā-wō-ṯāw,
their companionsN-mpc | 3ms
 
q)
 
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
  [ארתחששתא]
[’ar-taḥ-šaś-tā
ArtaxerxesNoun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
783 [e](אַרְתַּחְשַׁ֖שְׂתְּ)
(’ar-taḥ-šaśt
ArtaxerxesN-proper-ms
 
q)
 
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
6539 [e]פָּרָ֑ס
pā-rās;
of PersiaN-proper-fs
3791 [e]וּכְתָב֙
ū-ḵə-ṯāḇ
andConj-w | N-msc
5406 [e]הַֽנִּשְׁתְּוָ֔ן
han-niš-tə-wān,
the letterArt | N-ms
3789 [e]כָּת֥וּב
kā-ṯūḇ
[was] writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
762 [e]אֲרָמִ֖ית
’ă-rā-mîṯ
in Aramaic [script]N-proper-fs
8638 [e]וּמְתֻרְגָּ֥ם
ū-mə-ṯur-gām
and translatedConj-w | V-Pual-Prtcpl-ms
762 [e]אֲרָמִֽית׃
’ă-rā-mîṯ.
into the Aramaic [language]N-proper-fs
  פ
-PuncHebrew Texts
עזרא 4:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִימֵ֣י אַרְתַּחְשַׁ֗שְׂתָּא כָּתַ֨ב בִּשְׁלָ֜ם מִתְרְדָ֤ת טָֽבְאֵל֙ וּשְׁאָ֣ר [כְּנָוֹתֹו כ] (כְּנָוֹתָ֔יו ק) עַל־ [אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא כ] (אַרְתַּחְשַׁ֖שְׂתְּ ק) מֶ֣לֶךְ פָּרָ֑ס וּכְתָב֙ הַֽנִּשְׁתְּוָ֔ן כָּת֥וּב אֲרָמִ֖ית וּמְתֻרְגָּ֥ם אֲרָמִֽית׃ פ

עזרא 4:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר [כנותו כ] (כנותיו ק) על־ [ארתחששתא כ] (ארתחששת ק) מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית׃ פ

עזרא 4:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר [כנותו כ] (כנותיו ק) על־ [ארתחששתא כ] (ארתחששת ק) מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית׃ פ

עזרא 4:7 Hebrew Bible
ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנותו על ארתחששתא מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
And in the days of Artaxerxes, Bishlam, Mithredath, Tabeel and the rest of his colleagues wrote to Artaxerxes king of Persia; and the text of the letter was written in Aramaic and translated from Aramaic.

King James Bible
And in the days of Artaxerxes wrote Bishlam, Mithredath, Tabeel, and the rest of their companions, unto Artaxerxes king of Persia; and the writing of the letter was written in the Syrian tongue, and interpreted in the Syrian tongue.

Holman Christian Standard Bible
During the time of King Artaxerxes of Persia, Bishlam, Mithredath, Tabeel and the rest of his colleagues wrote to King Artaxerxes. The letter was written in Aramaic and translated.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Bishlam. or, in peace. companions. Heb. societies

Ezra 4:9,17 Then wrote Rehum the chancellor, and Shimshai the scribe, and the …

Ezra 5:6 The copy of the letter that Tatnai, governor on this side the river, …

the Syrian tongue (That is, probably, both the language and character were Syrian or Chaldaic; and therefore, from the

Ezra 7:27 Blessed be the LORD God of our fathers, which has put such a thing …

2 Kings 18:26 Then said Eliakim the son of Hilkiah, and Shebna, and Joah, to Rabshakeh, …

Isaiah 36:11 Then said Eliakim and Shebna and Joah to Rabshakeh, Speak, I pray …

Daniel 2:4 Then spoke the Chaldeans to the king in Syriack, O king, live for …

Links
Ezra 4:7Ezra 4:7 NIVEzra 4:7 NLTEzra 4:7 ESVEzra 4:7 NASBEzra 4:7 KJVEzra 4:7 Bible AppsEzra 4:7 Biblia ParalelaEzra 4:7 Chinese BibleEzra 4:7 French BibleEzra 4:7 German BibleBible Hub
Ezra 4:6
Top of Page
Top of Page