Ezra 6:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]אֱ֠דַיִן
’ĕ-ḏa-yin
ThenAdv
8674 [e]תַּתְּנַ֞י
tat-tə-nay
TattenaiN-proper-ms
6347 [e]פַּחַ֧ת
pa-ḥaṯ
governor of [the region]N-msc
5675 [e]עֲבַֽר־
‘ă-ḇar-
beyondN-msc
5103 [e]נַהֲרָ֛ה
na-hă-rāh
River theN-msd
  שְׁתַ֥ר
šə-ṯar
- 
8370 [e]בּוֹזְנַ֖י
bō-wz-nay
Shethar-boznaiN-proper-ms
3675 [e]וּכְנָוָתְה֑וֹן
ū-ḵə-nā-wā-ṯə-hō-wn;
and their companionsConj-w | N-mpc | 3mp
6903 [e]לָקֳבֵ֗ל
lā-qo-ḇêl,
according toPrep-l
1768 [e]דִּֽי־
dî-
according to whatPro-r
7972 [e]שְׁלַ֞ח
šə-laḥ
had sentV-Qal-Perf-3ms
1868 [e]דָּרְיָ֧וֶשׁ
dā-rə-yā-weš
DariusN-proper-ms
4430 [e]מַלְכָּ֛א
mal-kā
KingN-msd
3660 [e]כְּנֵ֖מָא
kə-nê-mā
soAdv
629 [e]אָסְפַּ֥רְנָא
’ā-sə-par-nā
diligentlyAdv
5648 [e]עֲבַֽדוּ׃
‘ă-ḇa-ḏū.
didV-Qal-Perf-3mp

Hebrew Texts
עזרא 6:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱ֠דַיִן תַּתְּנַ֞י פַּחַ֧ת עֲבַֽר־נַהֲרָ֛ה שְׁתַ֥ר בֹּוזְנַ֖י וּכְנָוָתְהֹ֑ון לָקֳבֵ֗ל דִּֽי־שְׁלַ֞ח דָּרְיָ֧וֶשׁ מַלְכָּ֛א כְּנֵ֖מָא אָסְפַּ֥רְנָא עֲבַֽדוּ׃

עזרא 6:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אדין תתני פחת עבר־נהרה שתר בוזני וכנותהון לקבל די־שלח דריוש מלכא כנמא אספרנא עבדו׃

עזרא 6:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אדין תתני פחת עבר־נהרה שתר בוזני וכנותהון לקבל די־שלח דריוש מלכא כנמא אספרנא עבדו׃

עזרא 6:13 Hebrew Bible
אדין תתני פחת עבר נהרה שתר בוזני וכנותהון לקבל די שלח דריוש מלכא כנמא אספרנא עבדו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Tattenai, the governor of the province beyond the River, Shethar-bozenai and their colleagues carried out the decree with all diligence, just as King Darius had sent.

King James Bible
Then Tatnai, governor on this side the river, Shetharboznai, and their companions, according to that which Darius the king had sent, so they did speedily.

Holman Christian Standard Bible
Then Tattenai governor of the region west of the Euphrates River, Shethar-bozenai, and their colleagues diligently carried out what King Darius had decreed.
Treasury of Scripture Knowledge

Tatnai

Ezra 4:9,23 Then wrote Rehum the chancellor, and Shimshai the scribe, and the …

Ezra 5:6 The copy of the letter that Tatnai, governor on this side the river, …

so they did

Esther 6:11 Then took Haman the apparel and the horse, and arrayed Mordecai, …

Job 5:12,13 He disappoints the devices of the crafty, so that their hands cannot …

Proverbs 29:26 Many seek the ruler's favor; but every man's judgment comes from the LORD.

Links
Ezra 6:13Ezra 6:13 NIVEzra 6:13 NLTEzra 6:13 ESVEzra 6:13 NASBEzra 6:13 KJVEzra 6:13 Bible AppsEzra 6:13 Biblia ParalelaEzra 6:13 Chinese BibleEzra 6:13 French BibleEzra 6:13 German BibleBible Hub
Ezra 6:12
Top of Page
Top of Page