Galatians 4:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]Ἀλλὰ
alla
ButConj
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
3588 [e]
theArt-NFS
1124 [e]γραφή;
graphē
Scripture?N-NFS
1544 [e]Ἔκβαλε
Ekbale
Cast outV-AMA-2S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3814 [e]παιδίσκην
paidiskēn
slave womanN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5207 [e]υἱὸν
huion
sonN-AMS
846 [e]αὐτῆς·
autēs
of her;PPro-GF3S
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3361 [e]μὴ
notAdv
2816 [e]κληρονομήσει
klēronomēsei
will inheritV-FIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]υἱὸς
huios
sonN-NMS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
3814 [e]παιδίσκης
paidiskēs
slave womanN-GFS
3326 [e]μετὰ
meta
along withPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
5207 [e]υἱοῦ
huiou
sonN-GMS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1658 [e]ἐλευθέρας.
eleutheras
free.”Adj-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:30 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ μὴ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλά τίς λέγω ὁ γραφή ἐκβάλλω ὁ παιδίσκη καί ὁ υἱός αὐτός οὐ γάρ μή κληρονομέω ὁ υἱός ὁ παιδίσκη μετά ὁ υἱός ὁ ἐλεύθερος

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας

Galatians 4:30 Hebrew Bible
אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃

Galatians 4:30 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܡܢܐ ܐܡܪ ܟܬܒܐ ܐܦܩܝܗ ܠܐܡܬܐ ܘܠܒܪܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܐܪܬ ܒܪܗ ܕܐܡܬܐ ܥܡ ܒܪܗ ܕܚܐܪܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But what does the Scripture say? "CAST OUT THE BONDWOMAN AND HER SON, FOR THE SON OF THE BONDWOMAN SHALL NOT BE AN HEIR WITH THE SON OF THE FREE WOMAN."

King James Bible
Nevertheless what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son: for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman.

Holman Christian Standard Bible
But what does the Scripture say? Drive out the slave and her son, for the son of the slave will never be a coheir with the son of the free woman.
Treasury of Scripture Knowledge

what.

Galatians 3:8,22 And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen …

Romans 4:3 For what said the scripture? Abraham believed God, and it was counted …

Romans 11:2 God has not cast away his people which he foreknew. Know you not …

James 4:5 Do you think that the scripture said in vain, The spirit that dwells …

Cast.

Genesis 21:10-12 Why she said to Abraham, Cast out this female slave and her son: …

Romans 11:7-11 What then? Israel has not obtained that which he seeks for; but the …

for.

John 8:35 And the servant stays not in the house for ever: but the Son stays ever.

Romans 8:15-17 For you have not received the spirit of bondage again to fear; but …

Links
Galatians 4:30Galatians 4:30 NIVGalatians 4:30 NLTGalatians 4:30 ESVGalatians 4:30 NASBGalatians 4:30 KJVGalatians 4:30 Bible AppsGalatians 4:30 Biblia ParalelaGalatians 4:30 Chinese BibleGalatians 4:30 French BibleGalatians 4:30 German BibleBible Hub
Galatians 4:29
Top of Page
Top of Page