Hebrews 2:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγων
legōn
saying:V-PPA-NMS
518 [e]Ἀπαγγελῶ
Apangelō
I will declareV-FIA-1S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3686 [e]ὄνομά
onoma
nameN-ANS
4771 [e]σου
sou
of YouPPro-G2S
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
80 [e]ἀδελφοῖς
adelphois
brothersN-DMP
1473 [e]μου,
mou
of Me;PPro-G1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3319 [e]μέσῳ
mesō
[the] midstAdj-DNS
1577 [e]ἐκκλησίας
ekklēsias
of [the] congregationN-GFS
5214 [e]ὑμνήσω
hymnēsō
I will sing praisesV-FIA-1S
4771 [e]σε·
se
of you.”PPro-A2S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 Greek NT: Nestle 1904
λέγων Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγων Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγων Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγω ἀπαγγέλλω ὁ ὄνομα σύ ὁ ἀδελφός ἐγώ ἐν μέσος ἐκκλησία ὑμνέω σύ

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε

Hebrews 2:12 Hebrew Bible
באמרו אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃

Hebrews 2:12 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܐܡܪ ܐܤܒܪ ܫܡܟ ܠܐܚܝ ܘܒܓܘܗ ܕܥܕܬܐ ܐܫܒܚܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
saying, "I WILL PROCLAIM YOUR NAME TO MY BRETHREN, IN THE MIDST OF THE CONGREGATION I WILL SING YOUR PRAISE."

King James Bible
Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee.

Holman Christian Standard Bible
saying: I will proclaim Your name to My brothers; I will sing hymns to You in the congregation.
Treasury of Scripture Knowledge

I will.

Psalm 22:22,25 I will declare your name to my brothers: in the middle of the congregation …

in.

Psalm 40:10 I have not hid your righteousness within my heart; I have declared …

Psalm 111:1 Praise you the LORD. I will praise the LORD with my whole heart, …

John 18:20 Jesus answered him, I spoke openly to the world; I ever taught in …

Links
Hebrews 2:12Hebrews 2:12 NIVHebrews 2:12 NLTHebrews 2:12 ESVHebrews 2:12 NASBHebrews 2:12 KJVHebrews 2:12 Bible AppsHebrews 2:12 Biblia ParalelaHebrews 2:12 Chinese BibleHebrews 2:12 French BibleHebrews 2:12 German BibleBible Hub
Hebrews 2:11
Top of Page
Top of Page