Hebrews 7:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1909 [e]Ἐφ’
eph’
[He] concerningPrep
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3004 [e]λέγεται
legetai
are saidV-PIM/P-3S
3778 [e]ταῦτα,
tauta
these thingsDPro-NNP
5443 [e]φυλῆς
phylēs
a tribeN-GFS
2087 [e]ἑτέρας
heteras
anotherAdj-GFS
3348 [e]μετέσχηκεν,
meteschēken
belonged to,V-RIA-3S
575 [e]ἀφ’
aph’
fromPrep
3739 [e]ἧς
hēs
whichRelPro-GFS
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
4337 [e]προσέσχηκεν
proseschēken
has servedV-RIA-3S
3588 [e]τῷ
at theArt-DNS
2379 [e]θυσιαστηρίῳ·
thysiastēriō
altar.N-DNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Nestle 1904
ἐφ’ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ’ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐφ' ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ' ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐφ' ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ' ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐφ’ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ’ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐφ’ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ’ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐπί ὅς γάρ λέγω οὗτος φυλή ἕτερος μετέχω ἀπό ὅς οὐδείς προσέχω ὁ θυσιαστήριον

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐφ’ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ’ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐφ' ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν ἀφ' ἡς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ·

Hebrews 7:13 Hebrew Bible
כי אשר מדבר בו כזאת הוא משבט אחר אשר מעולם לא שרת איש ממנו את המזבח׃

Hebrews 7:13 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܗܘ ܐܚܪܬܐ ܐܬܝܠܕ ܕܐܢܫ ܡܡܬܘV ܡܢܗ ܠܐ ܫܡܫ ܒܡܕܒܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For the one concerning whom these things are spoken belongs to another tribe, from which no one has officiated at the altar.

King James Bible
For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar.

Holman Christian Standard Bible
For the One these things are spoken about belonged to a different tribe. No one from it has served at the altar.
Treasury of Scripture Knowledge

of which.

Numbers 16:40 To be a memorial to the children of Israel, that no stranger, which …

Numbers 17:5 And it shall come to pass, that the man's rod, whom I shall choose, …

2 Chronicles 26:16-21 But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction: …

Links
Hebrews 7:13Hebrews 7:13 NIVHebrews 7:13 NLTHebrews 7:13 ESVHebrews 7:13 NASBHebrews 7:13 KJVHebrews 7:13 Bible AppsHebrews 7:13 Biblia ParalelaHebrews 7:13 Chinese BibleHebrews 7:13 French BibleHebrews 7:13 German BibleBible Hub
Hebrews 7:12
Top of Page
Top of Page