Hebrews 9:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]Εἰ
ei
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
129 [e]αἷμα
haima
bloodN-NNS
5131 [e]τράγων
tragōn
of goats,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5022 [e]ταύρων
taurōn
of bulls,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4700 [e]σποδὸς
spodos
[the] ashesN-NFS
1151 [e]δαμάλεως
damaleōs
of a heifer,N-GFS
4472 [e]ῥαντίζουσα
rhantizousa
sprinklingV-PPA-NFS
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
2840 [e]κεκοινωμένους
kekoinōmenous
having been defiled,V-RPM/P-AMP
37 [e]ἁγιάζει
hagiazei
sanctify [them]V-PIA-3S
4314 [e]πρὸς
pros
forPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4561 [e]σαρκὸς
sarkos
fleshN-GFS
2514 [e]καθαρότητα,
katharotēta
purification,N-AFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:13 Greek NT: Nestle 1904
εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων, καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ γάρ ὁ αἷμα τράγος καί ταῦρος καί σποδός δάμαλις ῥαντίζω ὁ κοινόω ἁγιάζω πρός ὁ ὁ σάρξ καθαρότης

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων, καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα

Hebrews 9:13 Hebrew Bible
כי אם דם הפרים והשעירים ואפר הפרה אשר יזה על הטמאים יקדשם לטהרת גופם׃

Hebrews 9:13 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܓܝܪ ܕܡܐ ܕܨܦܪܝܐ ܘܕܥܓܠܐ ܘܩܛܡܐ ܕܥܓܠܬܐ ܡܬܪܤܤ ܗܘܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܡܐܝܢ ܗܘܘ ܘܡܩܕܫ ܠܗܘܢ ܠܕܘܟܝܐ ܕܒܤܪܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh,

King James Bible
For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh:

Holman Christian Standard Bible
For if the blood of goats and bulls and the ashes of a young cow, sprinkling those who are defiled, sanctify for the purification of the flesh,
Treasury of Scripture Knowledge

if.

Leviticus 16:14,16 And he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with …

and.

Numbers 19:2-21 This is the ordinance of the law which the LORD has commanded, saying, …

the purifying.

Numbers 8:7 And thus shall you do to them, to cleanse them: Sprinkle water of …

Numbers 19:12 He shall purify himself with it on the third day, and on the seventh …

2 Chronicles 30:19 That prepares his heart to seek God, the LORD God of his fathers…

Psalm 51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall …

Acts 15:9 And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.

1 Peter 1:22 Seeing you have purified your souls in obeying the truth through …

Links
Hebrews 9:13Hebrews 9:13 NIVHebrews 9:13 NLTHebrews 9:13 ESVHebrews 9:13 NASBHebrews 9:13 KJVHebrews 9:13 Bible AppsHebrews 9:13 Biblia ParalelaHebrews 9:13 Chinese BibleHebrews 9:13 French BibleHebrews 9:13 German BibleBible Hub
Hebrews 9:12
Top of Page
Top of Page