Jeremiah 14:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5971 [e]וְהָעָ֣ם
wə-hā-‘ām
And the peopleConj-w, Art | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
to whomPro-r
1992 [e]הֵ֣מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
5012 [e]נִבְּאִ֣ים
nib-bə-’îm
prophesyV-Nifal-Prtcpl-mp
1992 [e]לָהֶ֡ם
lā-hem
to whomPrep-l | Pro-3mp
1961 [e]יִֽהְי֣וּ
yih-yū
shall beV-Qal-Imperf-3mp
7993 [e]מֻשְׁלָכִים֩
muš-lā-ḵîm
cast outV-Hofal-Prtcpl-mp
2351 [e]בְּחֻצ֨וֹת
bə-ḥu-ṣō-wṯ
in the streetsPrep-b | N-mpc
3389 [e]יְרוּשָׁלִַ֜ם
yə-rū-šā-lim
of JerusalemN-proper-fs
6440 [e]מִפְּנֵ֣י ׀
mip-pə-nê
becausePrep-m | N-cpc
7458 [e]הָרָעָ֣ב
hā-rā-‘āḇ
of the famineArt | N-ms
2719 [e]וְהַחֶ֗רֶב
wə-ha-ḥe-reḇ,
and the swordConj-w, Art | N-fs
369 [e]וְאֵ֤ין
wə-’ên
and no oneConj-w | Adv
6912 [e]מְקַבֵּר֙
mə-qab-bêr
they will have to buryV-Piel-Prtcpl-ms
1992 [e]לָהֵ֔מָּה
lā-hêm-māh,
themPrep-l | Pro-3mp
1992 [e]הֵ֣מָּה
hêm-māh
themPro-3mp
802 [e]נְשֵׁיהֶ֔ם
nə-šê-hem,
nor their wivesN-fpc | 3mp
1121 [e]וּבְנֵיהֶ֖ם
ū-ḇə-nê-hem
and their sonsConj-w | N-mpc | 3mp
1323 [e]וּבְנֹֽתֵיהֶ֑ם
ū-ḇə-nō-ṯê-hem;
nor their daughtersConj-w | N-fpc | 3mp
8210 [e]וְשָׁפַכְתִּ֥י
wə-šā-p̄aḵ-tî
for I will pourConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
5921 [e]עֲלֵיהֶ֖ם
‘ă-lê-hem
on themPrep | 3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7451 [e]רָעָתָֽם׃
rā-‘ā-ṯām.
their wickednessN-fsc | 3mp

Hebrew Texts
ירמיה 14:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָעָ֣ם אֲשֶׁר־הֵ֣מָּה נִבְּאִ֣ים לָהֶ֡ם יִֽהְי֣וּ מֻשְׁלָכִים֩ בְּחֻצֹ֨ות יְרוּשָׁלִַ֜ם מִפְּנֵ֣י ׀ הָרָעָ֣ב וְהַחֶ֗רֶב וְאֵ֤ין מְקַבֵּר֙ לָהֵ֔מָּה הֵ֣מָּה נְשֵׁיהֶ֔ם וּבְנֵיהֶ֖ם וּבְנֹֽתֵיהֶ֑ם וְשָׁפַכְתִּ֥י עֲלֵיהֶ֖ם אֶת־רָעָתָֽם׃

ירמיה 14:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעם אשר־המה נבאים להם יהיו משלכים בחצות ירושלם מפני ׀ הרעב והחרב ואין מקבר להמה המה נשיהם ובניהם ובנתיהם ושפכתי עליהם את־רעתם׃

ירמיה 14:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והעם אשר־המה נבאים להם יהיו משלכים בחצות ירושלם מפני ׀ הרעב והחרב ואין מקבר להמה המה נשיהם ובניהם ובנתיהם ושפכתי עליהם את־רעתם׃

ירמיה 14:16 Hebrew Bible
והעם אשר המה נבאים להם יהיו משלכים בחצות ירושלם מפני הרעב והחרב ואין מקבר להמה המה נשיהם ובניהם ובנתיהם ושפכתי עליהם את רעתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The people also to whom they are prophesying will be thrown out into the streets of Jerusalem because of the famine and the sword; and there will be no one to bury them-- neither them, nor their wives, nor their sons, nor their daughters-- for I will pour out their own wickedness on them.

King James Bible
And the people to whom they prophesy shall be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword; and they shall have none to bury them, them, their wives, nor their sons, nor their daughters: for I will pour their wickedness upon them.

Holman Christian Standard Bible
The people they are prophesying to will be thrown into the streets of Jerusalem because of the famine and the sword. There will be no one to bury them--they, their wives, their sons, and their daughters. I will pour out their own evil on them."
Treasury of Scripture Knowledge

the people.

Jeremiah 5:31 The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their …

Isaiah 9:16 For the leaders of this people cause them to err; and they that are …

Matthew 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind …

be cast.

Jeremiah 7:33 And the carcasses of this people shall be meat for the fowls of the …

Jeremiah 9:22 Speak, Thus said the LORD, Even the carcasses of men shall fall as …

Jeremiah 15:2,3 And it shall come to pass, if they say to you, Where shall we go …

Jeremiah 16:4 They shall die of grievous deaths; they shall not be lamented; neither …

Jeremiah 18:21 Therefore deliver up their children to the famine, and pour out their …

Jeremiah 19:6,7 Therefore, behold, the days come, said the LORD, that this place …

Psalm 79:2,3 The dead bodies of your servants have they given to be meat to the …

for.

Jeremiah 2:17-19 Have you not procured this to yourself, in that you have forsaken …

Jeremiah 4:18 Your way and your doings have procured these things to you; this …

Jeremiah 13:22-24 And if you say in your heart, Why come these things on me? For the …

Proverbs 1:31 Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled …

Revelation 16:1 And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, …

Links
Jeremiah 14:16Jeremiah 14:16 NIVJeremiah 14:16 NLTJeremiah 14:16 ESVJeremiah 14:16 NASBJeremiah 14:16 KJVJeremiah 14:16 Bible AppsJeremiah 14:16 Biblia ParalelaJeremiah 14:16 Chinese BibleJeremiah 14:16 French BibleJeremiah 14:16 German BibleBible Hub
Jeremiah 14:15
Top of Page
Top of Page