Jeremiah 27:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
And toConj-w | Prep
3548 [e]הַכֹּהֲנִים֩
hak-kō-hă-nîm
the priestsArt | N-mp
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
and toConj-w | Prep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5971 [e]הָעָ֨ם
hā-‘ām
peopleArt | N-ms
2088 [e]הַזֶּ֜ה
haz-zeh
thisArt | Pro-ms
1696 [e]דִּבַּ֣רְתִּי
dib-bar-tî
I spokeV-Piel-Perf-1cs
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3541 [e]כֹּה֮
kōh
thusAdv
559 [e]אָמַ֣ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָה֒
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
408 [e]אַֽל־
’al-
notAdv
8085 [e]תִּשְׁמְע֞וּ
tiš-mə-‘ū
do listenV-Qal-Imperf-2mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1697 [e]דִּבְרֵ֣י
diḇ-rê
the wordsN-mpc
5030 [e]נְבִֽיאֵיכֶ֗ם
nə-ḇî-’ê-ḵem,
of your prophetsN-mpc | 2mp
5012 [e]הַֽנִּבְּאִ֤ים
han-nib-bə-’îm
who prophesyArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
  לָכֶם֙
lā-ḵem
to youPrep | 2mp
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
2009 [e]הִנֵּ֨ה
hin-nêh
beholdInterjection
3627 [e]כְלֵ֧י
ḵə-lê
the vesselsN-mpc
1004 [e]בֵית־
ḇêṯ-
of the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֛ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
7725 [e]מוּשָׁבִ֥ים
mū-šā-ḇîm
will be brought backV-Hofal-Prtcpl-mp
894 [e]מִבָּבֶ֖לָה
mib-bā-ḇe-lāh
from BabylonPrep-m | N-proper-fs | 3fs
6258 [e]עַתָּ֣ה
‘at-tāh
nowAdv
4120 [e]מְהֵרָ֑ה
mə-hê-rāh;
shortlyAdv
3588 [e]כִּ֣י
forConj
8267 [e]שֶׁ֔קֶר
še-qer,
a lieN-ms
1992 [e]הֵ֖מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
5012 [e]נִבְּאִ֥ים
nib-bə-’îm
prophesyV-Nifal-Prtcpl-mp
  לָכֶֽם׃
lā-ḵem.
to youPrep | 2mp

Hebrew Texts
ירמיה 27:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶל־הַכֹּהֲנִים֩ וְאֶל־כָּל־הָעָ֨ם הַזֶּ֜ה דִּבַּ֣רְתִּי לֵאמֹ֗ר כֹּה֮ אָמַ֣ר יְהוָה֒ אַֽל־תִּשְׁמְע֞וּ אֶל־דִּבְרֵ֣י נְבִֽיאֵיכֶ֗ם הַֽנִּבְּאִ֤ים לָכֶם֙ לֵאמֹ֔ר הִנֵּ֨ה כְלֵ֧י בֵית־יְהוָ֛ה מוּשָׁבִ֥ים מִבָּבֶ֖לָה עַתָּ֣ה מְהֵרָ֑ה כִּ֣י שֶׁ֔קֶר הֵ֖מָּה נִבְּאִ֥ים לָכֶֽם׃

ירמיה 27:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואל־הכהנים ואל־כל־העם הזה דברתי לאמר כה אמר יהוה אל־תשמעו אל־דברי נביאיכם הנבאים לכם לאמר הנה כלי בית־יהוה מושבים מבבלה עתה מהרה כי שקר המה נבאים לכם׃

ירמיה 27:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואל־הכהנים ואל־כל־העם הזה דברתי לאמר כה אמר יהוה אל־תשמעו אל־דברי נביאיכם הנבאים לכם לאמר הנה כלי בית־יהוה מושבים מבבלה עתה מהרה כי שקר המה נבאים לכם׃

ירמיה 27:16 Hebrew Bible
ואל הכהנים ואל כל העם הזה דברתי לאמר כה אמר יהוה אל תשמעו אל דברי נביאיכם הנבאים לכם לאמר הנה כלי בית יהוה מושבים מבבלה עתה מהרה כי שקר המה נבאים לכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then I spoke to the priests and to all this people, saying, "Thus says the LORD: Do not listen to the words of your prophets who prophesy to you, saying, 'Behold, the vessels of the LORD'S house will now shortly be brought again from Babylon'; for they are prophesying a lie to you.

King James Bible
Also I spake to the priests and to all this people, saying, Thus saith the LORD; Hearken not to the words of your prophets that prophesy unto you, saying, Behold, the vessels of the LORD'S house shall now shortly be brought again from Babylon: for they prophesy a lie unto you.

Holman Christian Standard Bible
Then I spoke to the priests and all these people, saying, "This is what the LORD says: 'Do not listen to the words of your prophets. They are prophesying to you, claiming, "Look, very soon now the articles of the LORD's temple will be brought back from Babylon." They are prophesying a lie to you.
Treasury of Scripture Knowledge

behold.

Jeremiah 28:3 Within two full years will I bring again into this place all the …

2 Kings 24:13 And he carried out there all the treasures of the house of the LORD, …

2 Chronicles 36:7-10 Nebuchadnezzar also carried of the vessels of the house of the LORD …

Daniel 1:2 And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part …

for.

Jeremiah 27:10,14 For they prophesy a lie to you, to remove you far from your land; …

Isaiah 9:15 The ancient and honorable, he is the head; and the prophet that teaches …

Links
Jeremiah 27:16Jeremiah 27:16 NIVJeremiah 27:16 NLTJeremiah 27:16 ESVJeremiah 27:16 NASBJeremiah 27:16 KJVJeremiah 27:16 Bible AppsJeremiah 27:16 Biblia ParalelaJeremiah 27:16 Chinese BibleJeremiah 27:16 French BibleJeremiah 27:16 German BibleBible Hub
Jeremiah 27:15
Top of Page
Top of Page