Jeremiah 48:45
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6738 [e]בְּצֵ֥ל
bə-ṣêl
Under the shadowPrep-b | N-msc
2809 [e]חֶשְׁבּ֛וֹן
ḥeš-bō-wn
of HeshbonN-proper-fs
5975 [e]עָמְד֖וּ
‘ā-mə-ḏū
stoodV-Qal-Perf-3cp
3581 [e]מִכֹּ֣חַ
mik-kō-aḥ
because of exhaustionPrep-m | N-ms
5127 [e]נָסִ֑ים
nā-sîm;
Those who fledV-Qal-Prtcpl-mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
butConj
784 [e]אֵ֞שׁ
’êš
a fireN-cs
3318 [e]יָצָ֣א
yā-ṣā
shall comeV-Qal-Perf-3ms
2809 [e]מֵחֶשְׁבּ֗וֹן
mê-ḥeš-bō-wn,
out of HeshbonPrep-m | N-proper-fs
3852 [e]וְלֶֽהָבָה֙
wə-le-hā-ḇāh
and a flameConj-w | N-fs
996 [e]מִבֵּ֣ין
mib-bên
from the midstPrep-m
5511 [e]סִיח֔וֹן
sî-ḥō-wn,
of SihonN-proper-ms
398 [e]וַתֹּ֙אכַל֙
wat-tō-ḵal
and shall devourConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
6285 [e]פְּאַ֣ת
pə-’aṯ
the browN-fsc
4124 [e]מוֹאָ֔ב
mō-w-’āḇ,
of MoabN-proper-fs
6936 [e]וְקָדְקֹ֖ד
wə-qā-ḏə-qōḏ
and the crown of the headConj-w | N-msc
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
of the sonsN-mpc
7588 [e]שָׁאֽוֹן׃
šā-’ō-wn.
of tumultN-ms

Hebrew Texts
ירמיה 48:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּצֵ֥ל חֶשְׁבֹּ֛ון עָמְד֖וּ מִכֹּ֣חַ נָסִ֑ים כִּֽי־אֵ֞שׁ יָצָ֣א מֵחֶשְׁבֹּ֗ון וְלֶֽהָבָה֙ מִבֵּ֣ין סִיחֹ֔ון וַתֹּ֙אכַל֙ פְּאַ֣ת מֹואָ֔ב וְקָדְקֹ֖ד בְּנֵ֥י שָׁאֹֽון׃

ירמיה 48:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בצל חשבון עמדו מכח נסים כי־אש יצא מחשבון ולהבה מבין סיחון ותאכל פאת מואב וקדקד בני שאון׃

ירמיה 48:45 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בצל חשבון עמדו מכח נסים כי־אש יצא מחשבון ולהבה מבין סיחון ותאכל פאת מואב וקדקד בני שאון׃

ירמיה 48:45 Hebrew Bible
בצל חשבון עמדו מכח נסים כי אש יצא מחשבון ולהבה מבין סיחון ותאכל פאת מואב וקדקד בני שאון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"In the shadow of Heshbon The fugitives stand without strength; For a fire has gone forth from Heshbon And a flame from the midst of Sihon, And it has devoured the forehead of Moab And the scalps of the riotous revelers.

King James Bible
They that fled stood under the shadow of Heshbon because of the force: but a fire shall come forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and shall devour the corner of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones.

Holman Christian Standard Bible
Those who flee will stand exhausted in Heshbon's shadow because fire has come out from Heshbon and a flame from within Sihon. It will devour Moab's forehead and the skull of the noisemakers.
Treasury of Scripture Knowledge

a fire

Numbers 21:28 For there is a fire gone out of Heshbon, a flame from the city of …

Amos 2:2 But I will send a fire on Moab, and it shall devour the palaces of …

devour

Numbers 24:17 I shall see him, but not now: I shall behold him, but not near: there …

Zechariah 10:4 Out of him came forth the corner, out of him the nail, out of him …

Matthew 21:42 Jesus said to them, Did you never read in the scriptures, The stone …

tumultuous ones [heb] children of noise

Links
Jeremiah 48:45Jeremiah 48:45 NIVJeremiah 48:45 NLTJeremiah 48:45 ESVJeremiah 48:45 NASBJeremiah 48:45 KJVJeremiah 48:45 Bible AppsJeremiah 48:45 Biblia ParalelaJeremiah 48:45 Chinese BibleJeremiah 48:45 French BibleJeremiah 48:45 German BibleBible Hub
Jeremiah 48:44
Top of Page
Top of Page