John 10:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3004 [e]Εἶπον
Eipon
I toldV-AIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
you,PPro-D2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
4100 [e]πιστεύετε·
pisteuete
you believe.V-PIA-2P
3588 [e]τὰ
ta
TheArt-NNP
2041 [e]ἔργα
erga
worksN-NNP
3739 [e]
ha
thatRelPro-ANP
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
4160 [e]ποιῶ
poiō
doV-PIA-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3686 [e]ὀνόματι
onomati
nameN-DNS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3962 [e]Πατρός
Patros
FatherN-GMS
1473 [e]μου,
mou
of Me,PPro-G1S
3778 [e]ταῦτα
tauta
theseDPro-NNP
3140 [e]μαρτυρεῖ
martyrei
bear witnessV-PIA-3S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
1473 [e]ἐμοῦ·
emou
Me.PPro-G1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:25 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἴπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

John 10:25 Hebrew Bible
ויען אתם ישוע הן אמרתי אליכם ולא האמנתם בי המעשים אשר אני עשה בשם אבי הם יעידו עלי׃

John 10:25 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܥܒܕܐ ܕܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܒܫܡܗ ܕܐܒܝ ܗܢܘܢ ܤܗܕܝܢ ܥܠܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered them, "I told you, and you do not believe; the works that I do in My Father's name, these testify of Me.

King James Bible
Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.

Holman Christian Standard Bible
"I did tell you and you don't believe," Jesus answered them. "The works that I do in My Father's name testify about Me.
Treasury of Scripture Knowledge

I told.

John 5:17-43 But Jesus answered them, My Father works till now, and I work…

John 8:12,24,58 Then spoke Jesus again to them, saying, I am the light of the world: …

the works.

John 10:32,38 Jesus answered them, Many good works have I showed you from my Father; …

John 3:2 The same came to Jesus by night, and said to him, Rabbi, we know …

John 5:36 But I have greater witness than that of John: for the works which …

John 7:31 And many of the people believed on him, and said, When Christ comes, …

John 11:47 Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and …

John 12:37 But though he had done so many miracles before them, yet they believed …

John 14:11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else …

John 20:30 And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, …

Acts 2:22 You men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved …

Acts 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: …

Hebrews 2:3 How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the …

Links
John 10:25John 10:25 NIVJohn 10:25 NLTJohn 10:25 ESVJohn 10:25 NASBJohn 10:25 KJVJohn 10:25 Bible AppsJohn 10:25 Biblia ParalelaJohn 10:25 Chinese BibleJohn 10:25 French BibleJohn 10:25 German BibleBible Hub
John 10:24
Top of Page
Top of Page