John 11:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3780 [e]Οὐχὶ
Ouchi
NotIntPrtcl
1427 [e]δώδεκα
dōdeka
twelveAdj-NFP
5610 [e]ὧραί
hōrai
hoursN-NFP
1510 [e]εἰσιν
eisin
are thereV-PIA-3P
3588 [e]τῆς
tēs
in theArt-GFS
2250 [e]ἡμέρας;
hēmeras
day?N-GFS
1437 [e]ἐάν
ean
IfConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
4043 [e]περιπατῇ
peripatē
walksV-PSA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2250 [e]ἡμέρᾳ,
hēmera
day,N-DFS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
4350 [e]προσκόπτει,
proskoptei
he stumbles,V-PIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5457 [e]φῶς
phōs
lightN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2889 [e]κόσμου
kosmou
worldN-GMS
3778 [e]τούτου
toutou
of thisDPro-GMS
991 [e]βλέπει·
blepei
he sees;V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:9 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; Ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσίν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα εἰσιν ὧραί τῆς ἡμέρας ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·

John 11:9 Hebrew Bible
ויען ישוע הלא שתים עשרה שעות ליום איש כי ילך ביום לא יכשל כי יראה אור העולם הזה׃

John 11:9 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܬܪܬܥܤܪܐ ܫܥܝܢ ܐܝܬ ܒܝܘܡܐ ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܗܠܟ ܒܐܝܡܡܐ ܠܐ ܡܬܬܩܠ ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered, "Are there not twelve hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world.

King James Bible
Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.

Holman Christian Standard Bible
"Aren't there 12 hours in a day?" Jesus answered. "If anyone walks during the day, he doesn't stumble, because he sees the light of this world.
Treasury of Scripture Knowledge

Are.

John 9:4 I must work the works of him that sent me, while it is day: the night …

Luke 13:31-33 The same day there came certain of the Pharisees, saying to him, …

he stumbleth not.

John 12:35 Then Jesus said to them, Yet a little while is the light with you. …

Proverbs 3:23 Then shall you walk in your way safely, and your foot shall not stumble.

Jeremiah 31:9 They shall come with weeping, and with supplications will I lead them…

Links
John 11:9John 11:9 NIVJohn 11:9 NLTJohn 11:9 ESVJohn 11:9 NASBJohn 11:9 KJVJohn 11:9 Bible AppsJohn 11:9 Biblia ParalelaJohn 11:9 Chinese BibleJohn 11:9 French BibleJohn 11:9 German BibleBible Hub
John 11:8
Top of Page
Top of Page