John 13:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1492 [e]ᾔδει
ēdei
He knewV-LIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]τὸν
ton
the [one who]Art-AMS
3860 [e]παραδιδόντα
paradidonta
was betrayingV-PPA-AMS
846 [e]αὐτόν·
auton
Him;PPro-AM3S
1223 [e]διὰ
dia
on account ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
3004 [e]εἶπεν
eipen
He saidV-AIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
3780 [e]Οὐχὶ
Ouchi
NotAdv
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
2513 [e]καθαροί
katharoi
cleanAdj-NMP
1510 [e]ἐστε.
este
you are.V-PIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:11 Greek NT: Nestle 1904
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ᾜδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἴπεν, Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν· οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν, Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε

John 13:11 Hebrew Bible
כי ידע מי ימסרהו על כן אמר לא כלכם טהורים׃

John 13:11 Aramaic NT: Peshitta
ܝܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܠܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠܟܘܢ ܕܟܝܐ ܐܢܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For He knew the one who was betraying Him; for this reason He said, "Not all of you are clean."

King James Bible
For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.

Holman Christian Standard Bible
For He knew who would betray Him. This is why He said, "You are not all clean."
Treasury of Scripture Knowledge

John 13:18,21,26 I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture …

John 2:25 And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.

John 6:64-71 But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the …

John 17:12 While I was with them in the world, I kept them in your name: those …

Matthew 26:24,25 The Son of man goes as it is written of him…

Links
John 13:11John 13:11 NIVJohn 13:11 NLTJohn 13:11 ESVJohn 13:11 NASBJohn 13:11 KJVJohn 13:11 Bible AppsJohn 13:11 Biblia ParalelaJohn 13:11 Chinese BibleJohn 13:11 French BibleJohn 13:11 German BibleBible Hub
John 13:10
Top of Page
Top of Page