John 13:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]ἀμὴν
amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
truly,Heb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
1401 [e]δοῦλος
doulos
a servantN-NMS
3173 [e]μείζων
meizōn
greater thanAdj-NMS-C
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2962 [e]κυρίου
kyriou
masterN-GMS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of him,PPro-GM3S
3761 [e]οὐδὲ
oude
norConj
652 [e]ἀπόστολος
apostolos
a messengerN-NMS
3173 [e]μείζων
meizōn
greater thanAdj-NMS-C
3588 [e]τοῦ
tou
the [one]Art-GMS
3992 [e]πέμψαντος
pempsantos
having sentV-APA-GMS
846 [e]αὐτόν.
auton
him.PPro-AM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:16 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν

John 13:16 Hebrew Bible
אמן אמן אני אמר לכם כי העבד איננו גדול מאדניו והשלוח איננו גדול משלחו׃

John 13:16 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܝܬ ܥܒܕܐ ܕܪܒ ܡܢ ܡܪܗ ܘܠܐ ܫܠܝܚܐ ܕܪܒ ܡܢ ܡܢ ܕܫܕܪܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him.

King James Bible
Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.

Holman Christian Standard Bible
"I assure you: A slave is not greater than his master, and a messenger is not greater than the one who sent him.
Treasury of Scripture Knowledge

Verily. See on ch.

John 3:3,5 Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, Except …

The servant.

John 15:20 Remember the word that I said to you, The servant is not greater …

Matthew 10:24,25 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord…

Luke 6:40 The disciple is not above his master: but every one that is perfect …

Links
John 13:16John 13:16 NIVJohn 13:16 NLTJohn 13:16 ESVJohn 13:16 NASBJohn 13:16 KJVJohn 13:16 Bible AppsJohn 13:16 Biblia ParalelaJohn 13:16 Chinese BibleJohn 13:16 French BibleJohn 13:16 German BibleBible Hub
John 13:15
Top of Page
Top of Page