John 16:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
TheArt-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
womanN-NFS
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
5088 [e]τίκτῃ
tiktē
she is giving birth,V-PSA-3S
3077 [e]λύπην
lypēn
painN-AFS
2192 [e]ἔχει,
echei
has,V-PIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
has comeV-AIA-3S
3588 [e]
theArt-NFS
5610 [e]ὥρα
hōra
hourN-NFS
846 [e]αὐτῆς·
autēs
of her;PPro-GF3S
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1080 [e]γεννήσῃ
gennēsē
she brings forthV-ASA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3813 [e]παιδίον,
paidion
child,N-ANS
3765 [e]οὐκέτι
ouketi
no longerAdv
3421 [e]μνημονεύει
mnēmoneuei
she remembersV-PIA-3S
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2347 [e]θλίψεως
thlipseōs
tribulation,N-GFS
1223 [e]διὰ
dia
on account ofPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5479 [e]χαρὰν
charan
joyN-AFS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1080 [e]ἐγεννήθη
egennēthē
has been bornV-AIP-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2889 [e]κόσμον.
kosmon
world.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:21 Greek NT: Nestle 1904
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκ ἔτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον

John 16:21 Hebrew Bible
האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃

John 16:21 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܬܬܐ ܡܐ ܕܝܠܕܐ ܟܪܝܐ ܠܗ ܕܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܡܘܠܕܗ ܡܐ ܕܝܠܕܬ ܕܝܢ ܒܪܐ ܠܐ ܥܗܕܐ ܐܘܠܨܢܗ ܡܛܠ ܚܕܘܬܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܒܥܠܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Whenever a woman is in labor she has pain, because her hour has come; but when she gives birth to the child, she no longer remembers the anguish because of the joy that a child has been born into the world.

King James Bible
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.

Holman Christian Standard Bible
When a woman is in labor she has pain because her time has come. But when she has given birth to a child, she no longer remembers the suffering because of the joy that a person has been born into the world.
Treasury of Scripture Knowledge

woman.

Genesis 3:16 To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your …

Isaiah 26:16-18 LORD, in trouble have they visited you, they poured out a prayer …

Jeremiah 30:6,7 Ask you now, and see whether a man does travail with child? why do …

Hosea 13:13,14 The sorrows of a travailing woman shall come on him: he is an unwise son…

Micah 4:10 Be in pain, and labor to bring forth, O daughter of Zion, like a …

Revelation 12:2-5 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to …

for.

Genesis 21:6,7 And Sarah said, God has made me to laugh, so that all that hear will …

Genesis 30:23,24 And she conceived, and bore a son; and said, God has taken away my reproach…

1 Samuel 1:26,27 And she said, Oh my lord, as your soul lives, my lord, I am the woman …

Psalm 113:9 He makes the barren woman to keep house, and to be a joyful mother …

Luke 1:57,58 Now Elisabeth's full time came that she should be delivered; and …

Galatians 4:27 For it is written, Rejoice, you barren that bore not; break forth …

Links
John 16:21John 16:21 NIVJohn 16:21 NLTJohn 16:21 ESVJohn 16:21 NASBJohn 16:21 KJVJohn 16:21 Bible AppsJohn 16:21 Biblia ParalelaJohn 16:21 Chinese BibleJohn 16:21 French BibleJohn 16:21 German BibleBible Hub
John 16:20
Top of Page
Top of Page