John 16:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]ἐν
en
InPrep
1565 [e]ἐκείνῃ
ekeinē
thatDPro-DFS
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
2250 [e]ἡμέρᾳ
hēmera
dayN-DFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3686 [e]ὀνόματί
onomati
nameN-DNS
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
154 [e]αἰτήσεσθε,
aitēsesthe
you will ask,V-FIM-2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
2065 [e]ἐρωτήσω
erōtēsō
will imploreV-FIA-1S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3962 [e]Πατέρα
Patera
FatherN-AMS
4012 [e]περὶ
peri
forPrep
4771 [e]ὑμῶν·
hymōn
you.PPro-G2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:26 Greek NT: Nestle 1904
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα περὶ ὑμῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

John 16:26 Hebrew Bible
ביום ההוא תשאלו בשמי ואינני אמר לכם כי אני אעתיר לאבי בעדכם׃

John 16:26 Aramaic NT: Peshitta
ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܕܬܫܐܠܘܢ ܒܫܡܝ ܘܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢܐ ܐܒܥܐ ܡܢ ܐܒܐ ܥܠܝܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"In that day you will ask in My name, and I do not say to you that I will request of the Father on your behalf;

King James Bible
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:

Holman Christian Standard Bible
In that day you will ask in My name. I am not telling you that I will make requests to the Father on your behalf.
Treasury of Scripture Knowledge

At.

John 16:23 And in that day you shall ask me nothing. Truly, truly, I say to …

that.

John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, …

John 17:9,19,24 I pray for them: I pray not for the world, but for them which you …

Romans 8:34 Who is he that comdemns? It is Christ that died, yes rather, that …

Links
John 16:26John 16:26 NIVJohn 16:26 NLTJohn 16:26 ESVJohn 16:26 NASBJohn 16:26 KJVJohn 16:26 Bible AppsJohn 16:26 Biblia ParalelaJohn 16:26 Chinese BibleJohn 16:26 French BibleJohn 16:26 German BibleBible Hub
John 16:25
Top of Page
Top of Page