John 20:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2381 [e]Θωμᾶς
Thōmas
ThomasN-NMS
1161 [e]δὲ
de
however,Conj
1520 [e]εἷς
heis
oneAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
1427 [e]δώδεκα,
dōdeka
Twelve,Adj-GMP
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
3004 [e]λεγόμενος
legomenos
calledV-PPM/P-NMS
1324 [e]Δίδυμος,
Didymos
Didymus,N-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GM3P
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
cameV-AIA-3S
2424 [e]Ἰησοῦς.
Iēsous
Jesus.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:24 Greek NT: Nestle 1904
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς

John 20:24 Hebrew Bible
ותומא אחד משנים העשר הנקרא דידומוס לא היה בתוכם כבוא ישוע׃

John 20:24 Aramaic NT: Peshitta
ܬܐܘܡܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܤܪܬܐ ܗܘ ܕܡܬܐܡܪ ܬܐܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܬܡܢ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

King James Bible
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

Holman Christian Standard Bible
But one of the Twelve, Thomas (called "Twin"), was not with them when Jesus came.
Treasury of Scripture Knowledge

Thomas.

John 11:16 Then said Thomas, which is called Didymus, to his fellow disciples, …

John 14:5 Thomas said to him, Lord, we know not where you go; and how can we know the way?

John 21:2 There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael …

Matthew 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James …

was.

John 6:66,67 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him…

Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am …

Hebrews 10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner …

Links
John 20:24John 20:24 NIVJohn 20:24 NLTJohn 20:24 ESVJohn 20:24 NASBJohn 20:24 KJVJohn 20:24 Bible AppsJohn 20:24 Biblia ParalelaJohn 20:24 Chinese BibleJohn 20:24 French BibleJohn 20:24 German BibleBible Hub
John 20:23
Top of Page
Top of Page