John 8:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3825 [e]Πάλιν
Palin
AgainAdv
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
2980 [e]ἐλάλησεν
elalēsen
spokeV-AIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
1473 [e]Ἐγώ
Egō
IPPro-N1S
1510 [e]εἰμι
eimi
amV-PIA-1S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5457 [e]φῶς
phōs
lightN-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2889 [e]κόσμου·
kosmou
world;N-GMS
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
190 [e]ἀκολουθῶν
akolouthōn
followingV-PPA-NMS
1473 [e]ἐμοὶ*
emoi
MePPro-D1S
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
4043 [e]περιπατήσῃ
peripatēsē
shall walkV-ASA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
4653 [e]σκοτίᾳ,
skotia
darkness,N-DFS
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
2192 [e]ἕξει
hexei
will haveV-FIA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5457 [e]φῶς
phōs
lightN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2222 [e]ζωῆς.
zōēs
of life.N-GFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:12 Greek NT: Nestle 1904
Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν μοι οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν μοι οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν μοι / ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Πάλιν οὖν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ, οὐ μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πάλιν οὖν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησεν λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς

John 8:12 Hebrew Bible
ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃

John 8:12 Aramaic NT: Peshitta
ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܠܐ ܢܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܚܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Jesus again spoke to them, saying, "I am the Light of the world; he who follows Me will not walk in the darkness, but will have the Light of life."

King James Bible
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

Holman Christian Standard Bible
Then Jesus spoke to them again: "I am the light of the world. Anyone who follows Me will never walk in the darkness but will have the light of life."
Treasury of Scripture Knowledge

I am.

John 1:4-9 In him was life; and the life was the light of men…

John 3:19 And this is the condemnation, that light is come into the world, …

John 9:5 As long as I am in the world, I am the light of the world.

John 12:35 Then Jesus said to them, Yet a little while is the light with you. …

Isaiah 9:2 The people that walked in darkness have seen a great light: they …

Isaiah 42:6,7 I the LORD have called you in righteousness, and will hold your hand, …

Isaiah 49:6 And he said, It is a light thing that you should be my servant to …

Isaiah 60:1-3 Arise, shine; for your light is come, and the glory of the LORD is …

Hosea 6:3 Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth …

Malachi 4:2 But to you that fear my name shall the Sun of righteousness arise …

Matthew 4:14-16 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying…

Luke 1:78,79 Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on …

Luke 2:32 A light to lighten the Gentiles, and the glory of your people Israel.

Acts 13:47 For so has the Lord commanded us, saying, I have set you to be a …

Acts 26:23 That Christ should suffer, and that he should be the first that should …

shall not.

John 12:35,46 Then Jesus said to them, Yet a little while is the light with you. …

Psalm 18:28 For you will light my candle: the LORD my God will enlighten my darkness.

Psalm 97:11 Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.

Isaiah 50:10 Who is among you that fears the LORD, that obeys the voice of his …

2 Peter 2:4,17 For if God spared not the angels that sinned, but cast them down …

Jude 1:6,13 And the angels which kept not their first estate, but left their …

shall have.

John 7:17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether …

John 14:6 Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life: no man …

Job 33:28 He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall …

Psalm 49:19 He shall go to the generation of his fathers; they shall never see light.

Revelation 21:24 And the nations of them which are saved shall walk in the light of …

Links
John 8:12John 8:12 NIVJohn 8:12 NLTJohn 8:12 ESVJohn 8:12 NASBJohn 8:12 KJVJohn 8:12 Bible AppsJohn 8:12 Biblia ParalelaJohn 8:12 Chinese BibleJohn 8:12 French BibleJohn 8:12 German BibleBible Hub
John 8:11
Top of Page
Top of Page