Joshua 17:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּֽאמְרוּ֙
way-yō-mə-rū
But saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3130 [e]יוֹסֵ֔ף
yō-w-sêp̄,
of JosephN-proper-ms
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
4672 [e]יִמָּ֥צֵא
yim-mā-ṣê
is enoughV-Nifal-Imperf-3ms
  לָ֖נוּ
lā-nū
for usPrep | 1cp
2022 [e]הָהָ֑ר
hā-hār;
the mountain countryArt | N-ms
7393 [e]וְרֶ֣כֶב
wə-re-ḵeḇ
and have chariotsConj-w | N-msc
1270 [e]בַּרְזֶ֗ל
bar-zel,
of ironN-ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
allPrep-b | N-msc
3669 [e]הַֽכְּנַעֲנִי֙
hak-kə-na-‘ă-nî
the CanaaniteArt | N-proper-ms
3427 [e]הַיֹּשֵׁ֣ב
hay-yō-šêḇ
who dwellArt | V-Qal-Prtcpl-ms
776 [e]בְּאֶֽרֶץ־
bə-’e-reṣ-
in the landPrep-b | N-fsc
6010 [e]הָעֵ֔מֶק
hā-‘ê-meq,
of the valleyArt | N-ms
834 [e]לַֽאֲשֶׁ֤ר
la-’ă-šer
[both those] who [are]Prep-l | Pro-r
  בְּבֵית־
bə-ḇêṯ-
ofPrep
1052 [e]שְׁאָן֙
šə-’ān
Beth SheanPrep | N-proper-fs
1323 [e]וּבְנוֹתֶ֔יהָ
ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā,
and its townsConj-w | N-fpc | 3fs
834 [e]וְלַֽאֲשֶׁ֖ר
wə-la-’ă-šer
and [those] who [are]Conj-w, Prep-l | Pro-r
6010 [e]בְּעֵ֥מֶק
bə-‘ê-meq
of the ValleyPrep-b | N-msc
3157 [e]יִזְרְעֶֽאל׃
yiz-rə-‘el.
of JezreelN-proper-fs

Hebrew Texts
יהושע 17:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יֹוסֵ֔ף לֹֽא־יִמָּ֥צֵא לָ֖נוּ הָהָ֑ר וְרֶ֣כֶב בַּרְזֶ֗ל בְּכָל־הַֽכְּנַעֲנִי֙ הַיֹּשֵׁ֣ב בְּאֶֽרֶץ־הָעֵ֔מֶק לַֽאֲשֶׁ֤ר בְּבֵית־שְׁאָן֙ וּבְנֹותֶ֔יהָ וְלַֽאֲשֶׁ֖ר בְּעֵ֥מֶק יִזְרְעֶֽאל׃

יהושע 17:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו בני יוסף לא־ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל־הכנעני הישב בארץ־העמק לאשר בבית־שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל׃

יהושע 17:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו בני יוסף לא־ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל־הכנעני הישב בארץ־העמק לאשר בבית־שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל׃

יהושע 17:16 Hebrew Bible
ויאמרו בני יוסף לא ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל הכנעני הישב בארץ העמק לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Joseph said, "The hill country is not enough for us, and all the Canaanites who live in the valley land have chariots of iron, both those who are in Beth-shean and its towns and those who are in the valley of Jezreel."

King James Bible
And the children of Joseph said, The hill is not enough for us: and all the Canaanites that dwell in the land of the valley have chariots of iron, both they who are of Bethshean and her towns, and they who are of the valley of Jezreel.

Holman Christian Standard Bible
But the descendants of Joseph said, "The hill country is not enough for us, and all the Canaanites who inhabit the valley area have iron chariots, both at Beth-shean with its towns and in the Jezreel Valley."
Treasury of Scripture Knowledge

chariots

Joshua 17:18 But the mountain shall be yours; for it is a wood, and you shall …

Judges 1:19 And the LORD was with Judah; and he drove out the inhabitants of …

Judges 4:3 And the children of Israel cried to the LORD: for he had nine hundred …

Beth-shean

Joshua 17:11 And Manasseh had in Issachar and in Asher Bethshean and her towns, …

1 Kings 4:12 Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and …

Jezreel

Joshua 19:18 And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,

Judges 6:33 Then all the Midianites and the Amalekites and the children of the …

1 Kings 4:12 Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and …

1 Kings 18:46 And the hand of the LORD was on Elijah; and he girded up his loins, …

1 Kings 21:1,23 And it came to pass after these things, that Naboth the Jezreelite …

2 Kings 9:10,37 And the dogs shall eat Jezebel in the portion of Jezreel, and there …

Hosea 1:4,5 And the LORD said to him, Call his name Jezreel; for yet a little …

Links
Joshua 17:16Joshua 17:16 NIVJoshua 17:16 NLTJoshua 17:16 ESVJoshua 17:16 NASBJoshua 17:16 KJVJoshua 17:16 Bible AppsJoshua 17:16 Biblia ParalelaJoshua 17:16 Chinese BibleJoshua 17:16 French BibleJoshua 17:16 German BibleBible Hub
Joshua 17:15
Top of Page
Top of Page