Joshua 17:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7126 [e]וַתִּקְרַ֡בְנָה
wat-tiq-raḇ-nāh
And they came nearConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fp
6440 [e]לִפְנֵי֩
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
499 [e]אֶלְעָזָ֨ר
’el-‘ā-zār
EleazarN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֜ן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
6440 [e]וְלִפְנֵ֣י ׀
wə-lip̄-nê
and beforeConj-w, Prep-l | N-cpc
3091 [e]יְהוֹשֻׁ֣עַ
yə-hō-wō-šu-a‘
JoshuaN-proper-ms
1121 [e]בִּן־
bin-
sonN-msc
5126 [e]נ֗וּן
nūn,
of NunN-proper-ms
6440 [e]וְלִפְנֵ֤י
wə-lip̄-nê
and beforeConj-w, Prep-l | N-cpc
5387 [e]הַנְּשִׂיאִים֙
han-nə-śî-’îm
the rulersArt | N-mp
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3069 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6680 [e]צִוָּ֣ה
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4872 [e]מֹשֶׁ֔ה
mō-šeh,
MosesN-proper-ms
5414 [e]לָֽתֶת־
lā-ṯeṯ-
to givePrep-l | V-Qal-Inf
  לָ֥נוּ
lā-nū
usPrep | 1cp
5159 [e]נַחֲלָ֖ה
na-ḥă-lāh
an inheritanceN-fs
8432 [e]בְּת֣וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
amongPrep-b | N-msc
251 [e]אַחֵ֑ינוּ
’a-ḥê-nū;
our brothersN-mpc | 1cp
5414 [e]וַיִּתֵּ֨ן
way-yit-tên
Therefore he gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  לָהֶ֜ם
lā-hem
themPrep | 3mp
413 [e]אֶל־
’el-
according toPrep
6310 [e]פִּ֤י
the commandment ofN-msc
3069 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
5159 [e]נַֽחֲלָ֔ה
na-ḥă-lāh,
an inheritanceN-fs
8432 [e]בְּת֖וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
amongPrep-b | N-msc
251 [e]אֲחֵ֥י
’ă-ḥê
brothersN-mpc
1 [e]אֲבִיהֶֽן׃
’ă-ḇî-hen.
of their fatherN-msc | 3fpHebrew Texts
יהושע 17:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּקְרַ֡בְנָה לִפְנֵי֩ אֶלְעָזָ֨ר הַכֹּהֵ֜ן וְלִפְנֵ֣י ׀ יְהֹושֻׁ֣עַ בִּן־נ֗וּן וְלִפְנֵ֤י הַנְּשִׂיאִים֙ לֵאמֹ֔ר יְהוָה֙ צִוָּ֣ה אֶת־מֹשֶׁ֔ה לָֽתֶת־לָ֥נוּ נַחֲלָ֖ה בְּתֹ֣וךְ אַחֵ֑ינוּ וַיִּתֵּ֨ן לָהֶ֜ם אֶל־פִּ֤י יְהוָה֙ נַֽחֲלָ֔ה בְּתֹ֖וךְ אֲחֵ֥י אֲבִיהֶֽן׃

יהושע 17:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני ׀ יהושע בן־נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את־משה לתת־לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל־פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהן׃

יהושע 17:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני ׀ יהושע בן־נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את־משה לתת־לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל־פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהן׃

יהושע 17:4 Hebrew Bible
ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They came near before Eleazar the priest and before Joshua the son of Nun and before the leaders, saying, "The LORD commanded Moses to give us an inheritance among our brothers." So according to the command of the LORD he gave them an inheritance among their father's brothers.

King James Bible
And they came near before Eleazar the priest, and before Joshua the son of Nun, and before the princes, saying, The LORD commanded Moses to give us an inheritance among our brethren. Therefore according to the commandment of the LORD he gave them an inheritance among the brethren of their father.

Holman Christian Standard Bible
They came before Eleazar the priest, Joshua son of Nun, and the leaders, saying, "The LORD commanded Moses to give us an inheritance among our male relatives." So they gave them an inheritance among their father's brothers, in keeping with the LORD's instruction.
Treasury of Scripture Knowledge

Eleazar

Joshua 14:1 And these are the countries which the children of Israel inherited …

Numbers 34:17-29 These are the names of the men which shall divide the land to you: …

The Lord commanded

Numbers 27:6,7 And the LORD spoke to Moses, saying…

Galatians 3:28 There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there …

Links
Joshua 17:4Joshua 17:4 NIVJoshua 17:4 NLTJoshua 17:4 ESVJoshua 17:4 NASBJoshua 17:4 KJVJoshua 17:4 Bible AppsJoshua 17:4 Biblia ParalelaJoshua 17:4 Chinese BibleJoshua 17:4 French BibleJoshua 17:4 German BibleBible Hub
Joshua 17:3
Top of Page
Top of Page