Judges 16:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וַתִּקַּ֣ח
wat-tiq-qaḥ
Therefore tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
1807 [e]דְּלִילָה֩
də-lî-lāh
DelilahN-proper-fs
5688 [e]עֲבֹתִ֨ים
‘ă-ḇō-ṯîm
ropesN-cp
2319 [e]חֲדָשִׁ֜ים
ḥă-ḏā-šîm
newAdj-mp
631 [e]וַתַּאַסְרֵ֣הוּ
wat-ta-’as-rê-hū
and bound himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs | 3ms
  בָהֶ֗ם
ḇā-hem,
with themPrep | 3mp
559 [e]וַתֹּ֤אמֶר
wat-tō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
413 [e]אֵלָיו֙
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
6430 [e]פְּלִשְׁתִּ֤ים
pə-liš-tîm
the Philistines [are]N-proper-mp
5921 [e]עָלֶ֙יךָ֙
‘ā-le-ḵā
upon youPrep | 2ms
8123 [e]שִׁמְשׁ֔וֹן
šim-šō-wn,
SamsonN-proper-ms
693 [e]וְהָאֹרֵ֖ב
wə-hā-’ō-rêḇ
And [men were] lying in waitConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
3427 [e]יֹשֵׁ֣ב
yō-šêḇ
stayingV-Qal-Prtcpl-ms
2315 [e]בֶּחָ֑דֶר
be-ḥā-ḏer;
in the roomPrep-b, Art | N-ms
5423 [e]וַֽיְנַתְּקֵ֛ם
way-nat-tə-qêm
But he broke themConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms | 3mp
5921 [e]מֵעַ֥ל
mê-‘al
offPrep-m
2220 [e]זְרֹעֹתָ֖יו
zə-rō-‘ō-ṯāw
his armsN-fpc | 3ms
2339 [e]כַּחֽוּט׃
ka-ḥūṭ.
like a threadPrep-k, Art | N-ms

Hebrew Texts
שופטים 16:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּקַּ֣ח דְּלִילָה֩ עֲבֹתִ֨ים חֲדָשִׁ֜ים וַתַּאַסְרֵ֣הוּ בָהֶ֗ם וַתֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ פְּלִשְׁתִּ֤ים עָלֶ֙יךָ֙ שִׁמְשֹׁ֔ון וְהָאֹרֵ֖ב יֹשֵׁ֣ב בֶּחָ֑דֶר וַֽיְנַתְּקֵ֛ם מֵעַ֥ל זְרֹעֹתָ֖יו כַּחֽוּט׃

שופטים 16:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקח דלילה עבתים חדשים ותאסרהו בהם ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון והארב ישב בחדר וינתקם מעל זרעתיו כחוט׃

שופטים 16:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותקח דלילה עבתים חדשים ותאסרהו בהם ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון והארב ישב בחדר וינתקם מעל זרעתיו כחוט׃

שופטים 16:12 Hebrew Bible
ותקח דלילה עבתים חדשים ותאסרהו בהם ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון והארב ישב בחדר וינתקם מעל זרעתיו כחוט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Delilah took new ropes and bound him with them and said to him, "The Philistines are upon you, Samson!" For the men were lying in wait in the inner room. But he snapped the ropes from his arms like a thread.

King James Bible
Delilah therefore took new ropes, and bound him therewith, and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And there were liers in wait abiding in the chamber. And he brake them from off his arms like a thread.

Holman Christian Standard Bible
Delilah took new ropes, tied him up with them, and shouted, "Samson, the Philistines are here!" But while the men in ambush were waiting in her room, he snapped the ropes off his arms like a thread.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Judges 16:12Judges 16:12 NIVJudges 16:12 NLTJudges 16:12 ESVJudges 16:12 NASBJudges 16:12 KJVJudges 16:12 Bible AppsJudges 16:12 Biblia ParalelaJudges 16:12 Chinese BibleJudges 16:12 French BibleJudges 16:12 German BibleBible Hub
Judges 16:11
Top of Page
Top of Page