Judges 19:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7925 [e]וַיַּשְׁכֵּ֨ם
way-yaš-kêm
And he arose earlyConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
1242 [e]בַּבֹּ֜קֶר
bab-bō-qer
in the morningPrep-b, Art | N-ms
3117 [e]בַּיּ֣וֹם
bay-yō-wm
on the dayPrep-b, Art | N-ms
2549 [e]הַחֲמִישִׁי֮
ha-ḥă-mî-šî
fifthArt | Number-oms
1980 [e]לָלֶכֶת֒
lā-le-ḵeṯ
to departPrep-l | V-Qal-Inf
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר ׀
way-yō-mer
but saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1 [e]אֲבִ֣י
’ă-ḇî
fatherN-msc
5291 [e]הַֽנַּעֲרָ֗ה
han-na-‘ă-rāh,
of the young womanArt | N-fs
5582 [e]סְעָד־
sə-‘āḏ-
refreshV-Qal-Imp-ms
4994 [e]נָא֙
pleaseInterjection
3824 [e]לְבָ֣בְךָ֔
lə-ḇā-ḇə-ḵā,
Your heartN-msc | 2ms
4102 [e]וְהִֽתְמַהְמְה֖וּ
wə-hiṯ-mah-mə-hū
so they delayedConj-w | V-Hitpael-Imp-mp
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
5186 [e]נְט֣וֹת
nə-ṭō-wṯ
afternoonV-Qal-Inf
3117 [e]הַיּ֑וֹם
hay-yō-wm;
afternoonArt | N-ms
398 [e]וַיֹּאכְל֖וּ
way-yō-ḵə-lū
and ateConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8147 [e]שְׁנֵיהֶֽם׃
šə-nê-hem.
the two of themNumber-mdc | 3mp

Hebrew Texts
שופטים 19:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּשְׁכֵּ֨ם בַּבֹּ֜קֶר בַּיֹּ֣ום הַחֲמִישִׁי֮ לָלֶכֶת֒ וַיֹּ֣אמֶר ׀ אֲבִ֣י הַֽנַּעֲרָ֗ה סְעָד־נָא֙ לְבָ֣בְךָ֔ וְהִֽתְמַהְמְה֖וּ עַד־נְטֹ֣ות הַיֹּ֑ום וַיֹּאכְל֖וּ שְׁנֵיהֶֽם׃

שופטים 19:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכם בבקר ביום החמישי ללכת ויאמר ׀ אבי הנערה סעד־נא לבבך והתמהמהו עד־נטות היום ויאכלו שניהם׃

שופטים 19:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישכם בבקר ביום החמישי ללכת ויאמר ׀ אבי הנערה סעד־נא לבבך והתמהמהו עד־נטות היום ויאכלו שניהם׃

שופטים 19:8 Hebrew Bible
וישכם בבקר ביום החמישי ללכת ויאמר אבי הנערה סעד נא לבבך והתמהמהו עד נטות היום ויאכלו שניהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
On the fifth day he arose to go early in the morning, and the girl's father said, "Please sustain yourself, and wait until afternoon"; so both of them ate.

King James Bible
And he arose early in the morning on the fifth day to depart: and the damsel's father said, Comfort thine heart, I pray thee. And they tarried until afternoon, and they did eat both of them.

Holman Christian Standard Bible
He got up early in the morning of the fifth day to leave, but the girl's father said to him, "Please keep up your strength." So they waited until late afternoon and the two of them ate.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Judges 19:8Judges 19:8 NIVJudges 19:8 NLTJudges 19:8 ESVJudges 19:8 NASBJudges 19:8 KJVJudges 19:8 Bible AppsJudges 19:8 Biblia ParalelaJudges 19:8 Chinese BibleJudges 19:8 French BibleJudges 19:8 German BibleBible Hub
Judges 19:7
Top of Page
Top of Page