Luke 12:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3956 [e]πᾶς
pas
everyoneAdj-NMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3670 [e]ὁμολογήσῃ
homologēsē
will confessV-ASA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
MePPro-D1S
1715 [e]ἔμπροσθεν
emprosthen
beforePrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
444 [e]ἀνθρώπων,
anthrōpōn
men,N-GMP
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]Υἱὸς
Huios
SonN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
of ManN-GMS
3670 [e]ὁμολογήσει
homologēsei
will confessV-FIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ
autō
himPPro-DM3S
1715 [e]ἔμπροσθεν
emprosthen
beforePrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
32 [e]ἀγγέλων
angelōn
angelsN-GMP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ·
Theou
of God;N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:8 Greek NT: Nestle 1904
λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει / ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Λέγω δὲ ὑμῖν πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·

Luke 12:8 Hebrew Bible
ואני אמר לכם כל אשר יודה בי לפני האדם גם בן האדם יודה בו לפני מלאכי אלהים׃

Luke 12:8 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܟܠ ܕܢܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ ܐܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܘܕܐ ܒܗ ܩܕܡ ܡܠܐܟܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And I say to you, everyone who confesses Me before men, the Son of Man will confess him also before the angels of God;

King James Bible
Also I say unto you, Whosoever shall confess me before men, him shall the Son of man also confess before the angels of God:

Holman Christian Standard Bible
"And I say to you, anyone who acknowledges Me before men, the Son of Man will also acknowledge him before the angels of God,
Treasury of Scripture Knowledge

Whosoever.

1 Samuel 2:30 Why the LORD God of Israel said, I said indeed that your house, and …

Psalm 119:46 I will speak of your testimonies also before kings, and will not be ashamed.

Matthew 10:32,33 Whoever therefore shall confess me before men, him will I confess …

Romans 10:9,10 That if you shall confess with your mouth the Lord Jesus, and shall …

2 Timothy 2:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also …

1 John 2:23 Whoever denies the Son, the same has not the Father: he that acknowledges …

Revelation 2:10,13 Fear none of those things which you shall suffer: behold, the devil …

Revelation 3:4,5 You have a few names even in Sardis which have not defiled their …

confess.

Matthew 25:31-34 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels …

Jude 1:24,25 Now to him that is able to keep you from falling, and to present …

Links
Luke 12:8Luke 12:8 NIVLuke 12:8 NLTLuke 12:8 ESVLuke 12:8 NASBLuke 12:8 KJVLuke 12:8 Bible AppsLuke 12:8 Biblia ParalelaLuke 12:8 Chinese BibleLuke 12:8 French BibleLuke 12:8 German BibleBible Hub
Luke 12:7
Top of Page
Top of Page