Luke 6:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
1155 [e]δανίσητε
danisēte
you lend [to those]V-ASA-2P
3844 [e]παρ’
par’
fromPrep
3739 [e]ὧν
hōn
whomRelPro-GMP
1679 [e]ἐλπίζετε
elpizete
you expectV-PIA-2P
2983 [e]λαβεῖν,
labein
to receive back,V-ANA
4169 [e]ποία
poia
whatIPro-NFS
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
5485 [e]χάρις
charis
creditN-NFS
1510 [e]ἐστίν;
estin
is it?V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
EvenConj
268 [e]ἁμαρτωλοὶ
hamartōloi
sinnersAdj-NMP
268 [e]ἁμαρτωλοῖς
hamartōlois
to sinnersAdj-DMP
1155 [e]δανίζουσιν
danizousin
lend,V-PIA-3P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
618 [e]ἀπολάβωσιν
apolabōsin
they might receiveV-ASA-3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
2470 [e]ἴσα.
isa
same amount.Adj-ANP





















Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:34 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐὰν δανίσητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐὰν δανίσητε παρ' ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐὰν δανίσητε παρ' ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐὰν δανίσητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζητε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα

Luke 6:34 Hebrew Bible
ואם תלוו את האנשים אשר תקוו לקבל מהם מה הוא חסדכם גם החטאים מלוים את החטאים למען יושב להם בשוה׃

Luke 6:34 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܡܘܙܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܢ ܕܤܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܬܦܪܥܘܢ ܡܢܗ ܐܝܕܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܐܦ ܚܛܝܐ ܓܝܪ ܠܚܛܝܐ ܡܘܙܦܝܢ ܕܗܟܘܬ ܢܬܦܪܥܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners in order to receive back the same amount.

King James Bible
And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.

Holman Christian Standard Bible
And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to be repaid in full.
Treasury of Scripture Knowledge

Luke 6:35 But love you your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing …

Luke 14:12-14 Then said he also to him that bade him, When you make a dinner or …

Deuteronomy 15:8-11 But you shall open your hand wide to him, and shall surely lend him …

Matthew 5:42 Give to him that asks you, and from him that would borrow of you …

Links
Luke 6:34Luke 6:34 NIVLuke 6:34 NLTLuke 6:34 ESVLuke 6:34 NASBLuke 6:34 KJVLuke 6:34 Bible AppsLuke 6:34 Biblia ParalelaLuke 6:34 Chinese BibleLuke 6:34 French BibleLuke 6:34 German BibleBible Hub
Luke 6:33
Top of Page
Top of Page