Luke 9:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]ὃς
hos
WhoeverRelPro-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
302 [e]ἂν*
an
- Prtcl
2309 [e]θέλῃ
thelē
might desireV-PSA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5590 [e]ψυχὴν
psychēn
lifeN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
4982 [e]σῶσαι,
sōsai
to save,V-ANA
622 [e]ἀπολέσει
apolesei
will loseV-FIA-3S
846 [e]αὐτήν·
autēn
it;PPro-AF3S
3739 [e]ὃς
hos
whoeverRelPro-NMS
1161 [e]δ’
d’
howeverConj
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
622 [e]ἀπολέσῃ
apolesē
might loseV-ASA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5590 [e]ψυχὴν
psychēn
lifeN-AFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
1752 [e]ἕνεκεν
heneken
on account ofPrep
1473 [e]ἐμοῦ,
emou
me,PPro-G1S
3778 [e]οὗτος
houtos
heDPro-NMS
4982 [e]σώσει
sōsei
will saveV-FIA-3S
846 [e]αὐτήν.
autēn
it.PPro-AF3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:24 Greek NT: Nestle 1904
ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν

Luke 9:24 Hebrew Bible
כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר יאבד את נפשו למעני הוא יושיענה׃

Luke 9:24 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢ ܓܝܪ ܕܨܒܐ ܕܢܦܫܗ ܢܚܐ ܡܘܒܕ ܠܗ ܡܢ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܠܬܝ ܗܢܐ ܡܚܐ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake, he is the one who will save it.

King James Bible
For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.

Holman Christian Standard Bible
For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life because of Me will save it.
Treasury of Scripture Knowledge

Luke 17:33 Whoever shall seek to save his life shall lose it; and whoever shall …

Acts 20:23,24 Save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds …

Hebrews 11:35 Women received their dead raised to life again: and others were tortured, …

Revelation 2:10 Fear none of those things which you shall suffer: behold, the devil …

Revelation 12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of …

Links
Luke 9:24Luke 9:24 NIVLuke 9:24 NLTLuke 9:24 ESVLuke 9:24 NASBLuke 9:24 KJVLuke 9:24 Bible AppsLuke 9:24 Biblia ParalelaLuke 9:24 Chinese BibleLuke 9:24 French BibleLuke 9:24 German BibleBible Hub
Luke 9:23
Top of Page
Top of Page