ἀπολέσει
Englishman's Concordance
ἀπολέσει (apolesei) — 9 Occurrences

Matthew 10:39 V-FIA-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ
NAS: his life will lose it, and he who has lost
KJV: his life shall lose it: and
INT: life of him will lose it and

Matthew 16:25 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς
NAS: his life will lose it; but whoever
KJV: his life shall lose it: and
INT: of him to save will lose it whoever

Matthew 21:41 V-FIA-3S
GRK: Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς καὶ
NAS: They said to Him, He will bring those
KJV: He will miserably destroy those
INT: wretches miserably he will destroy them and

Mark 8:35 V-FIA-3S
GRK: ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς
NAS: his life will lose it, but whoever
KJV: his life shall lose it; but
INT: life to save will lose it whoever

Mark 8:35 V-FIA-3S
GRK: δ' ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν
NAS: it, but whoever loses his life
KJV: but whosoever shall lose his life
INT: moreover anyhow may lose the life

Mark 12:9 V-FIA-3S
GRK: ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς
NAS: He will come and destroy the vine-growers,
KJV: and destroy the husbandmen,
INT: He will come and will destroy the tenants

Luke 9:24 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς
NAS: his life will lose it, but whoever
KJV: his life shall lose it: but
INT: of him to save will lose it whoever

Luke 17:33 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν ὃς
NAS: his life will lose it, and whoever
KJV: his life shall lose it; and
INT: of him to save will lose it whoever

Luke 20:16 V-FIA-3S
GRK: ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς
NAS: He will come and destroy these
KJV: and destroy these
INT: He will come and will destroy the vine-growers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 622
92 Occurrences


ἀπώλεσα — 2 Occ.
ἀπώλεσεν — 4 Occ.
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσει — 9 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.
ἀπολλύμεθα — 3 Occ.
ἀπόλλυνται — 1 Occ.
ἀπόλλυται — 2 Occ.
Ἀπολῶ — 1 Occ.
ἀπολωλὼς — 2 Occ.
ἀπολωλός — 4 Occ.
ἀπολωλότα — 2 Occ.
ἀπόλωνται — 1 Occ.
ἀπολομένου — 1 Occ.
ἀπολοῦνται — 4 Occ.
Additional Entries
ἀπώλετο — 5 Occ.
ἀπώλλυντο — 1 Occ.
ἀπώλοντο — 3 Occ.
ἀπόληται — 7 Occ.
ἀπολεῖσθε — 2 Occ.
ἀπολεῖται — 1 Occ.
ἀπολέσαι — 8 Occ.
ἀπολέσας — 3 Occ.
ἀπολέσῃ — 8 Occ.
ἀπολέσητε — 1 Occ.
ἀπολέσω — 1 Occ.
ἀπολέσωσιν — 4 Occ.
ἀπολέσθαι — 2 Occ.
ἀπόλλυε — 1 Occ.
ἀπολλύει — 1 Occ.
ἀπόλλυμαι — 1 Occ.
ἀπολλυμένην — 1 Occ.
ἀπολλύμενοι — 1 Occ.
ἀπολλυμένοις — 4 Occ.
ἀπολλυμένου — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page