Matthew 19:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
He saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
3756 [e]Οὐ
Ou
NotAdv
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
5562 [e]χωροῦσιν
chōrousin
receiveV-PIA-3P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3056 [e]λόγον
logon
wordN-AMS
3778 [e]τοῦτον
touton
this,DPro-AMS
235 [e]ἀλλ’
all’
but only [those]Conj
3739 [e]οἷς
hois
to whomRelPro-DMP
1325 [e]δέδοται.
dedotai
it has been given.V-RIM/P-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:11 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ’ οἷς δέδοται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον, ἀλλ' οἷς δέδοται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσι / χωροῦσιν τὸν λόγον, [τοῦτον] ἀλλ' οἷς δέδοται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ εἴπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ' οἷς δέδοται

Matthew 19:11 Hebrew Bible
ויאמר אליהם לא יוכל כל אדם קבל את הדבר הזה כי אם אלה אשר נתן להם להבין׃

Matthew 19:11 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܟܠܢܫ ܤܦܩ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܠܐ ܡܢ ܕܝܗܝܒ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But He said to them, "Not all men can accept this statement, but only those to whom it has been given.

King James Bible
But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.

Holman Christian Standard Bible
But He told them, "Not everyone can accept this saying, but only those it has been given to.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Corinthians 7:2,7,9,17,35 Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, …

Links
Matthew 19:11Matthew 19:11 NIVMatthew 19:11 NLTMatthew 19:11 ESVMatthew 19:11 NASBMatthew 19:11 KJVMatthew 19:11 Bible AppsMatthew 19:11 Biblia ParalelaMatthew 19:11 Chinese BibleMatthew 19:11 French BibleMatthew 19:11 German BibleBible Hub
Matthew 19:10
Top of Page
Top of Page