Matthew 27:58
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]οὗτος
houtos
HeDPro-NMS
4334 [e]προσελθὼν
proselthōn
having goneV-APA-NMS
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
4091 [e]Πιλάτῳ
Pilatō
to Pilate,N-DMS
154 [e]ᾐτήσατο
ētēsato
asked forV-AIM-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4983 [e]σῶμα
sōma
bodyN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2424 [e]Ἰησοῦ.
Iēsou
of Jesus.N-GMS
5119 [e]τότε
tote
ThenAdv
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4091 [e]Πιλᾶτος
Pilatos
PilateN-NMS
2753 [e]ἐκέλευσεν
ekeleusen
commanded itV-AIA-3S
591 [e]ἀποδοθῆναι.
apodothēnai
to be given up.V-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:58 Greek NT: Nestle 1904
οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:58 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:58 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ / Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πειλᾶτος / Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:58 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ, ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Tότε ὁ Πιλάτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:58 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:58 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:58 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ, ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:58 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα

Matthew 27:58 Hebrew Bible
ויגש אל פילטוס לשאל את גוית ישוע ויצו פליטוס כי תנתן לו׃

Matthew 27:58 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܐ ܩܪܒ ܠܘܬ ܦܝܠܛܘܤ ܘܫܐܠ ܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܘܦܩܕ ܦܝܠܛܘܤ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܦܓܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him.

King James Bible
He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.

Holman Christian Standard Bible
He approached Pilate and asked for Jesus' body. Then Pilate ordered that it be released.
Treasury of Scripture Knowledge

Mark 15:44-46 And Pilate marveled if he were already dead: and calling to him the …

Luke 23:52,53 This man went to Pilate, and begged the body of Jesus…

Links
Matthew 27:58Matthew 27:58 NIVMatthew 27:58 NLTMatthew 27:58 ESVMatthew 27:58 NASBMatthew 27:58 KJVMatthew 27:58 Bible AppsMatthew 27:58 Biblia ParalelaMatthew 27:58 Chinese BibleMatthew 27:58 French BibleMatthew 27:58 German BibleBible Hub
Matthew 27:57
Top of Page
Top of Page