Matthew 5:47
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
782 [e]ἀσπάσησθε
aspasēsthe
you greetV-ASM-2P
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
80 [e]ἀδελφοὺς
adelphous
brothersN-AMP
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
3440 [e]μόνον,
monon
only,Adv
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
4053 [e]περισσὸν
perisson
extraordinaryAdj-ANS
4160 [e]ποιεῖτε;
poieite
do you?V-PIA-2P
3780 [e]οὐχὶ
ouchi
Do notIntPrtcl
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1482 [e]ἐθνικοὶ
ethnikoi
GentilesAdj-NMP
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
846 [e]αὐτὸ
auto
samePPro-AN3S
4160 [e]ποιοῦσιν;
poiousin
do?V-PIA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτως ποιοῦσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον τί περισσὸν ποιεῖτε οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτως ποιοῦσιν

Matthew 5:47 Hebrew Bible
ואם תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה יתרון לכם הלא גם המכסים יעשו זאת׃

Matthew 5:47 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܫܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܠܡܐ ܕܐܚܝܟܘܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢܐ ܝܬܝܪ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܗܐ ܐܦ ܡܟܤܐ ܗܝ ܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܀ 48 ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܐܢܬܘܢ ܓܡܝܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܓܡܝܪ ܗܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?

King James Bible
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

Holman Christian Standard Bible
And if you greet only your brothers, what are you doing out of the ordinary? Don't even the Gentiles do the same?
Treasury of Scripture Knowledge

salute.

Matthew 10:12 And when you come into an house, salute it.

Luke 6:32 For if you love them which love you, what thank have you? for sinners …

Luke 10:4,5 Carry neither purse, nor money, nor shoes: and salute no man by the way…

what.

Matthew 5:20 For I say to you, That except your righteousness shall exceed the …

1 Peter 2:20 For what glory is it, if, when you be buffeted for your faults, you …

Links
Matthew 5:47Matthew 5:47 NIVMatthew 5:47 NLTMatthew 5:47 ESVMatthew 5:47 NASBMatthew 5:47 KJVMatthew 5:47 Bible AppsMatthew 5:47 Biblia ParalelaMatthew 5:47 Chinese BibleMatthew 5:47 French BibleMatthew 5:47 German BibleBible Hub
Matthew 5:46
Top of Page
Top of Page