Nehemiah 6:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֣י
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
834 [e]כַאֲשֶׁ֣ר
ḵa-’ă-šer
whenPrep-k | Pro-r
8085 [e]נִשְׁמַ֣ע
niš-ma‘
heardV-Nifal-Perf-3ms
5571 [e]לְסַנְבַלַּ֣ט
lə-san-ḇal-laṭ
SanballatPrep-l | N-proper-ms
2900 [e]וְ֠טוֹבִיָּה
wə-ṭō-w-ḇî-yāh
and TobiahConj-w | N-proper-ms
1654 [e]וּלְגֶ֨שֶׁם
ū-lə-ḡe-šem
and GeshemConj-w, Prep-l | N-proper-ms
6163 [e]הָֽעַרְבִ֜י
hā-‘ar-ḇî
the ArabArt | N-proper-ms
3499 [e]וּלְיֶ֣תֶר
ū-lə-ye-ṯer
and the restConj-w, Prep-l | N-msc
341 [e]אֹֽיְבֵ֗ינוּ
’ō-yə-ḇê-nū,
of our enemiesV-Qal-Prtcpl-mpc | 1cp
3588 [e]כִּ֤י
thatConj
1129 [e]בָנִ֙יתִי֙
ḇā-nî-ṯî
I had rebuiltV-Qal-Perf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
2346 [e]הַ֣חוֹמָ֔ה
ha-ḥō-w-māh,
the wallArt | N-fs
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
and [that] noConj-w | Adv-NegPrt
3498 [e]נ֥וֹתַר
nō-w-ṯar
there were leftV-Nifal-Perf-3ms
  בָּ֖הּ
bāh
in itPrep | 3fs
6556 [e]פָּ֑רֶץ
pā-reṣ;
breaksN-ms
1571 [e]גַּ֚ם
gam
thoughConj
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
atPrep
6256 [e]הָעֵ֣ת
hā-‘êṯ
timeArt | N-cs
1931 [e]הַהִ֔יא
ha-hî,
thatArt | Pro-3fs
1817 [e]דְּלָת֖וֹת
də-lā-ṯō-wṯ
the doorsN-fp
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
5975 [e]הֶעֱמַ֥דְתִּי
he-‘ĕ-maḏ-tî
I had hungV-Hifil-Perf-1cs
8179 [e]בַשְּׁעָרִֽים׃
ḇaš-šə-‘ā-rîm.
in the gatesPrep-b, Art | N-mp

Hebrew Texts
נחמיה 6:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י כַאֲשֶׁ֣ר נִשְׁמַ֣ע לְסַנְבַלַּ֣ט וְ֠טֹובִיָּה וּלְגֶ֨שֶׁם הָֽעַרְבִ֜י וּלְיֶ֣תֶר אֹֽיְבֵ֗ינוּ כִּ֤י בָנִ֙יתִי֙ אֶת־הַ֣חֹומָ֔ה וְלֹא־נֹ֥ותַר בָּ֖הּ פָּ֑רֶץ גַּ֚ם עַד־הָעֵ֣ת הַהִ֔יא דְּלָתֹ֖ות לֹא־הֶעֱמַ֥דְתִּי בַשְּׁעָרִֽים׃

נחמיה 6:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה ולגשם הערבי וליתר איבינו כי בניתי את־החומה ולא־נותר בה פרץ גם עד־העת ההיא דלתות לא־העמדתי בשערים׃

נחמיה 6:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה ולגשם הערבי וליתר איבינו כי בניתי את־החומה ולא־נותר בה פרץ גם עד־העת ההיא דלתות לא־העמדתי בשערים׃

נחמיה 6:1 Hebrew Bible
ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה ולגשם הערבי וליתר איבינו כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when it was reported to Sanballat, Tobiah, to Geshem the Arab and to the rest of our enemies that I had rebuilt the wall, and that no breach remained in it, although at that time I had not set up the doors in the gates,

King James Bible
Now it came to pass, when Sanballat, and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein; (though at that time I had not set up the doors upon the gates;)

Holman Christian Standard Bible
When Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall and that no gap was left in it--though at that time I had not installed the doors in the gates--
Treasury of Scripture Knowledge

when Sanballat

Nehemiah 2:10,19 When Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, …

Nehemiah 4:1,7 But it came to pass, that when Sanballat heard that we built the …

Geshem

Nehemiah 6:6 Wherein was written, It is reported among the heathen, and Gashmu …

Gashmu. no breach

Nehemiah 4:6,7 So built we the wall; and all the wall was joined together to the …

Daniel 9:25 Know therefore and understand…

at that time

Nehemiah 3:1,3,6 Then Eliashib the high priest rose up with his brothers the priests, …

Links
Nehemiah 6:1Nehemiah 6:1 NIVNehemiah 6:1 NLTNehemiah 6:1 ESVNehemiah 6:1 NASBNehemiah 6:1 KJVNehemiah 6:1 Bible AppsNehemiah 6:1 Biblia ParalelaNehemiah 6:1 Chinese BibleNehemiah 6:1 French BibleNehemiah 6:1 German BibleBible Hub
Nehemiah 5:19
Top of Page
Top of Page