Nehemiah 7:70
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7117 [e]וּמִקְצָת֙
ū-miq-ṣāṯ
And of someConj-w, Prep-m | N-fsc
7218 [e]רָאשֵׁ֣י
rā-šê
the headsN-mpc
1 [e]הָֽאָב֔וֹת
hā-’ā-ḇō-wṯ,
of the houses fathers'Art | N-mp
5414 [e]נָתְנ֖וּ
nā-ṯə-nū
gaveV-Qal-Perf-3cp
4399 [e]לַמְּלָאכָ֑ה
lam-mə-lā-ḵāh;
to the workPrep-l, Art | N-fs
8660 [e]הַתִּרְשָׁ֜תָא
hat-tir-šā-ṯā
The governorArt | Adj-ms
5414 [e]נָתַ֣ן
nā-ṯan
gaveV-Qal-Perf-3ms
214 [e]לָאוֹצָ֗ר
lā-’ō-w-ṣār,
to the treasuryPrep-l, Art | N-ms
2091 [e]זָהָ֞ב
zā-hāḇ
goldN-ms
1871 [e]דַּרְכְּמֹנִ֥ים
dar-kə-mō-nîm
drachmasN-mp
505 [e]אֶ֙לֶף֙
’e-lep̄
a thousandNumber-ms
4219 [e]מִזְרָק֣וֹת
miz-rā-qō-wṯ
basinsN-mpc
2572 [e]חֲמִשִּׁ֔ים
ḥă-miš-šîm,
fiftyNumber-cp
3801 [e]כָּתְנוֹת֙
kā-ṯə-nō-wṯ
and garmentsN-fpc
3548 [e]כֹּֽהֲנִ֔ים
kō-hă-nîm,
PriestlyN-mp
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֖ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
2568 [e]וַחֲמֵ֥שׁ
wa-ḥă-mêš
and fiveConj-w | Number-fsc
3967 [e]מֵאֽוֹת׃
mê-’ō-wṯ.
hundredNumber-fp

Hebrew Texts
נחמיה 7:70 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִקְצָת֙ רָאשֵׁ֣י הָֽאָבֹ֔ות נָתְנ֖וּ לַמְּלָאכָ֑ה הַתִּרְשָׁ֜תָא נָתַ֣ן לָאֹוצָ֗ר זָהָ֞ב דַּרְכְּמֹנִ֥ים אֶ֙לֶף֙ מִזְרָקֹ֣ות חֲמִשִּׁ֔ים כָּתְנֹות֙ כֹּֽהֲנִ֔ים שְׁלֹשִׁ֖ים וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֹֽות׃

נחמיה 7:70 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות׃

נחמיה 7:70 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות׃

נחמיה 7:70 Hebrew Bible
ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Some from among the heads of fathers' households gave to the work. The governor gave to the treasury 1,000 gold drachmas, 50 basins, 530 priests' garments.

King James Bible
And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.

Holman Christian Standard Bible
Some of the family leaders gave to the project. The governor gave 1,000 gold coins, 50 bowls, and 530 priestly garments to the treasury.
Treasury of Scripture Knowledge

some. Heb. part

Ezra 2:68-70 And some of the chief of the fathers, when they came to the house …

the chief

Numbers 7:2-86 That the princes of Israel, heads of the house of their fathers, …

1 Chronicles 29:3-9 Moreover, because I have set my affection to the house of my God, …

The Tirshatha

Nehemiah 8:9 And Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest the scribe, …

Nehemiah 10:1 Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, …

drams. Darkemonim, or darics; a Persian gold coin, worth about

Nehemiah 7:1 Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors…

Exodus 12:22,24,26 And you shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that …

1 Kings 7:45 And the pots, and the shovels, and the basins: and all these vessels, …

1 Chronicles 28:17 Also pure gold for the meat hooks, and the bowls, and the cups: and …

2 Chronicles 4:8,11 He made also ten tables, and placed them in the temple, five on the …

Jeremiah 52:19 And the basins, and the fire pans, and the bowls, and the caldrons, …

Links
Nehemiah 7:70Nehemiah 7:70 NIVNehemiah 7:70 NLTNehemiah 7:70 ESVNehemiah 7:70 NASBNehemiah 7:70 KJVNehemiah 7:70 Bible AppsNehemiah 7:70 Biblia ParalelaNehemiah 7:70 Chinese BibleNehemiah 7:70 French BibleNehemiah 7:70 German BibleBible Hub
Nehemiah 7:69
Top of Page
Top of Page