4219. מִזְרָקשַׁבס (mizraq)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 4219. מִזְרָקשַׁבס (mizraq) — 32 Occurrences

Exodus 27:3
HEB: לְדַשְּׁנ֔וֹ וְיָעָיו֙ וּמִזְרְקֹתָ֔יו וּמִזְלְגֹתָ֖יו וּמַחְתֹּתָ֑יו
NAS: and its shovels and its basins and its forks
KJV: and his shovels, and his basons, and his fleshhooks,
INT: removing shovels basins forks firepans

Exodus 38:3
HEB: הַיָּעִים֙ וְאֶת־ הַמִּזְרָקֹ֔ת אֶת־ הַמִּזְלָגֹ֖ת
NAS: and the shovels and the basins, the flesh hooks
KJV: and the shovels, and the basons, [and] the fleshhooks,
INT: the pails and the shovels and the basins the flesh and the firepans

Numbers 4:14
HEB: הַיָּעִ֣ים וְאֶת־ הַמִּזְרָקֹ֔ת כֹּ֖ל כְּלֵ֣י
NAS: and shovels and the basins, all
KJV: and the shovels, and the basons, all the vessels
INT: the forks and shovels and the basins all the utensils

Numbers 7:13
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:19
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: [shekels], one silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:25
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:31
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:37
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:43
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: [shekels], a silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:49
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:55
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:61
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:67
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:73
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: one weight bowl one silver

Numbers 7:79
HEB: וּמֵאָה֮ מִשְׁקָלָהּ֒ מִזְרָ֤ק אֶחָד֙ כֶּ֔סֶף
NAS: silver bowl of seventy
KJV: silver bowl of seventy
INT: hundred weight bowl one silver

Numbers 7:84
HEB: שְׁתֵּ֣ים עֶשְׂרֵ֗ה מִֽזְרְקֵי־ כֶ֙סֶף֙ שְׁנֵ֣ים
NAS: twelve silver bowls, twelve gold
KJV: twelve silver bowls, twelve
INT: both ten bowls silver both

Numbers 7:85
HEB: כֶּ֔סֶף וְשִׁבְעִ֖ים הַמִּזְרָ֣ק הָאֶחָ֑ד כֹּ֚ל
NAS: [shekels] and each bowl seventy;
KJV: [shekels], each bowl seventy:
INT: of silver seventy bowl each all

1 Kings 7:40
HEB: הַיָּעִ֖ים וְאֶת־ הַמִּזְרָק֑וֹת וַיְכַ֣ל חִירָ֗ם
NAS: and the shovels and the bowls. So Hiram
KJV: and the shovels, and the basons. So Hiram
INT: the basins and the shovels and the bowls finished Hiram

1 Kings 7:45
HEB: הַיָּעִ֜ים וְאֶת־ הַמִּזְרָק֗וֹת וְאֵת֙ כָּל־
NAS: and the shovels and the bowls; even all
KJV: and the shovels, and the basons: and all these vessels,
INT: and the pails and the shovels and the bowls all utensils

1 Kings 7:50
HEB: וְ֠הַסִּפּוֹת וְהַֽמְזַמְּר֧וֹת וְהַמִּזְרָק֛וֹת וְהַכַּפּ֥וֹת וְהַמַּחְתּ֖וֹת
NAS: and the snuffers and the bowls and the spoons
KJV: and the snuffers, and the basons, and the spoons,
INT: and the cups and the snuffers and the bowls and the spoons and the firepans

2 Kings 12:13
HEB: כֶּ֙סֶף֙ מְזַמְּר֤וֹת מִזְרָקוֹת֙ חֲצֹ֣צְר֔וֹת כָּל־
NAS: cups, snuffers, bowls, trumpets, any
KJV: snuffers, basons, trumpets,
INT: silver snuffers bowls trumpets any

2 Kings 25:15
HEB: הַמַּחְתּוֹת֙ וְאֶת־ הַמִּזְרָק֗וֹת אֲשֶׁ֤ר זָהָב֙
NAS: away the firepans and the basins, what
KJV: And the firepans, and the bowls, [and] such things as [were] of gold,
INT: the firepans and the basins what gold

1 Chronicles 28:17
HEB: וְהַמִּזְלָג֧וֹת וְהַמִּזְרָק֛וֹת וְהַקְּשָׂוֹ֖ת זָהָ֣ב
NAS: and the forks, the basins, and the pitchers
KJV: for the fleshhooks, and the bowls, and the cups:
INT: and the forks the basins and the pitchers gold

2 Chronicles 4:8
HEB: מִשְּׂמֹ֑אול וַיַּ֛עַשׂ מִזְרְקֵ֥י זָהָ֖ב מֵאָֽה׃
NAS: one hundred golden bowls.
KJV: And he made an hundred basons of gold.
INT: the left made bowls golden hundred

2 Chronicles 4:11
HEB: הַיָּעִ֖ים וְאֶת־ הַמִּזְרָק֑וֹת ס וַיְכַ֣ל
NAS: the shovels and the bowls. So Huram
KJV: and the shovels, and the basons. And Huram
INT: the pails the shovels and the bowls finished Hiram

2 Chronicles 4:22
HEB: וְהַֽמְזַמְּר֧וֹת וְהַמִּזְרָק֛וֹת וְהַכַּפּ֥וֹת וְהַמַּחְתּ֖וֹת
NAS: and the snuffers, the bowls, the spoons
KJV: And the snuffers, and the basons, and the spoons,
INT: and the snuffers the bowls the spoons and the firepans

Nehemiah 7:70
HEB: דַּרְכְּמֹנִ֥ים אֶ֙לֶף֙ מִזְרָק֣וֹת חֲמִשִּׁ֔ים כָּתְנוֹת֙
NAS: drachmas, 50basins, 530 priests'
KJV: of gold, fifty basons, five hundred
INT: drams A thousand basons fifty garments

Jeremiah 52:18
HEB: הַֽמְזַמְּר֜וֹת וְאֶת־ הַמִּזְרָקֹ֣ת וְאֶת־ הַכַּפּ֗וֹת
NAS: the snuffers, the basins, the pans
KJV: and the snuffers, and the bowls, and the spoons,
INT: the shovels the snuffers the basins the pans and all

Jeremiah 52:19
HEB: הַמַּחְתּ֨וֹת וְאֶת־ הַמִּזְרָק֜וֹת וְאֶת־ הַסִּיר֣וֹת
NAS: the firepans, the basins, the pots,
KJV: and the firepans, and the bowls, and the caldrons,
INT: the bowls the firepans the basins the pots the lampstands

Amos 6:6
HEB: הַשֹּׁתִ֤ים בְּמִזְרְקֵי֙ יַ֔יִן וְרֵאשִׁ֥ית
NAS: wine from sacrificial bowls While they anoint
KJV: wine in bowls, and anoint
INT: drink sacrificial wine the finest

Zechariah 9:15
HEB: יָ֑יִן וּמָֽלְאוּ֙ כַּמִּזְרָ֔ק כְּזָוִיּ֖וֹת מִזְבֵּֽחַ׃
NAS: And they will be filled like a [sacrificial] basin, [Drenched] like the corners
KJV: and they shall be filled like bowls, [and] as the corners
INT: wine will be filled A basin the corners of the altar

Zechariah 14:20
HEB: בְּבֵ֣ית יְהוָ֔ה כַּמִּזְרָקִ֖ים לִפְנֵ֥י הַמִּזְבֵּֽחַ׃
NAS: house will be like the bowls before
KJV: house shall be like the bowls before
INT: house the LORD'S the bowls before the altar

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page