Revelation 22:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1437 [e]ἐάν
ean
ifConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
851 [e]ἀφέλῃ
aphelē
should take awayV-ASA-3S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3056 [e]λόγων
logōn
wordsN-GMP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
975 [e]βιβλίου
bibliou
bookN-GNS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4394 [e]προφητείας
prophēteias
prophecyN-GFS
3778 [e]ταύτης,
tautēs
this,DPro-GFS
851 [e]ἀφελεῖ
aphelei
will take awayV-FIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3313 [e]μέρος
meros
partN-ANS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
3586 [e]ξύλου
xylou
treeN-GNS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2222 [e]ζωῆς
zōēs
of life,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4172 [e]πόλεως
poleōs
cityN-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
40 [e]ἁγίας,
hagias
holy,Adj-GFS
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
1125 [e]γεγραμμένων
gegrammenōn
having been writtenV-RPM/P-GMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
975 [e]βιβλίῳ
bibliō
bookN-DNS
3778 [e]τούτῳ.
toutō
this.DPro-DNS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:19 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφέλοι ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἐάν τὶς ἀφαιρέω ἀπό ὁ λόγος ὁ βιβλίον ὁ προφητεία οὗτος ἀφαιρέω ὁ θεός ὁ μέρος αὐτός ἀπό ὁ ξύλον ὁ ζωή καί ἐκ ὁ πόλις ὁ ἅγιος ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον οὗτος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐάν τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν λόγων βίβλου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφαιρήσει ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν βιβλίῳ τούτῳ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐάν τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν λόγων βίβλου τῆς προφητείας ταύτης ἀφαιρήσει ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ βίβλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν βιβλίῳ τούτῳ

Revelation 22:19 Hebrew Bible
ואם יגרע איש מדברי ספר הנבואה הזאת יגרע האלהים את לחקו מעץ החיים ומעיר הקדש הכתובים בספר הזה׃

Revelation 22:19 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܢܐ ܕܡܒܨܪ ܡܢ ܡܠܐ ܕܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܗܕܐ ܢܒܨܪ ܐܠܗܐ ܡܢܬܗ ܡܢ ܩܝܤܐ ܕܚܝܐ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from the holy city, which are written in this book.

King James Bible
And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.

Holman Christian Standard Bible
And if anyone takes away from the words of this prophetic book, God will take away his share of the tree of life and the holy city, written in this book.
Treasury of Scripture Knowledge

take. See on ch.

Revelation 2:18 And to the angel of the church in Thyatira write; These things said …

Luke 11:52 Woe to you, lawyers! for you have taken away the key of knowledge: …

God. See on ch.

Revelation 3:5 He that overcomes, the same shall be clothed in white raiment; and …

Revelation 13:8 And all that dwell on the earth shall worship him…

Exodus 32:33 And the LORD said to Moses, Whoever has sinned against me, him will …

Psalm 69:28 Let them be blotted out of the book of the living, and not be written …

out of the book of life. or, from the tree of life. See on ver.

Revelation 22:2 In the middle of the street of it, and on either side of the river, …

and out. See on ch.

Revelation 21:2,22-27 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God …

and from.

Revelation 22:12 And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every …

Revelation 1:3 Blessed is he that reads, and they that hear the words of this prophecy, …

Revelation 2:7,11,17,26 He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; …

Revelation 3:4,5,12,21 You have a few names even in Sardis which have not defiled their …

Revelation 7:9-17 After this I beheld, and, see, a great multitude, which no man could …

Revelation 14:13 And I heard a voice from heaven saying to me, Write, Blessed are …

Links
Revelation 22:19Revelation 22:19 NIVRevelation 22:19 NLTRevelation 22:19 ESVRevelation 22:19 NASBRevelation 22:19 KJVRevelation 22:19 Bible AppsRevelation 22:19 Biblia ParalelaRevelation 22:19 Chinese BibleRevelation 22:19 French BibleRevelation 22:19 German BibleBible Hub
Revelation 22:18
Top of Page
Top of Page