Romans 11:31
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3779 [e]οὕτως
houtōs
soAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3778 [e]οὗτοι
houtoi
theseDPro-NMP
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
544 [e]ἠπείθησαν
ēpeithēsan
have been disobedient,V-AIA-3P
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
5212 [e]ὑμετέρῳ
hymeterō
for yourPPro-DM2P
1656 [e]ἐλέει
eleei
mercy,N-DNS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
846 [e]αὐτοὶ
autoi
theyPPro-NM3P
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
1653 [e]ἐλεηθῶσιν.
eleēthōsin
may have mercy shown [them].V-ASP-3P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: Nestle 1904
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὕτω καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:31 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν·

Romans 11:31 Hebrew Bible
כן גם אלה עתה ממרים היו למען על ידי חנינתכם גם הם יחנו׃

Romans 11:31 Aramaic NT: Peshitta
ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܤܘ ܗܫܐ ܠܪܚܡܐ ܕܥܠܝܟܘܢ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܪܚܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
so these also now have been disobedient, that because of the mercy shown to you they also may now be shown mercy.

King James Bible
Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.

Holman Christian Standard Bible
so they too have now disobeyed, resulting in mercy to you, so that they also now may receive mercy.
Treasury of Scripture Knowledge

believed. or, obeyed.

Romans 10:16 But they have not all obeyed the gospel. For Esaias said, Lord, who …

Romans 11:15,25 For if the casting away of them be the reconciling of the world, …

Links
Romans 11:31Romans 11:31 NIVRomans 11:31 NLTRomans 11:31 ESVRomans 11:31 NASBRomans 11:31 KJVRomans 11:31 Bible AppsRomans 11:31 Biblia ParalelaRomans 11:31 Chinese BibleRomans 11:31 French BibleRomans 11:31 German BibleBible Hub
Romans 11:30
Top of Page
Top of Page