Romans 14:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1252 [e]διακρινόμενος
diakrinomenos
doubting,V-PPM-NMS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
5315 [e]φάγῃ
phagē
he eats,V-ASA-3S
2632 [e]κατακέκριται,
katakekritai
has been condemned,V-RIM/P-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
because [it is]Conj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
4102 [e]πίστεως·
pisteōs
faith;N-GFS
3956 [e]πᾶν
pan
everythingAdj-NNS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3739 [e]
ho
that [is]RelPro-NNS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
4102 [e]πίστεως
pisteōs
faith,N-GFS
266 [e]ἁμαρτία
hamartia
sinN-NFS
1510 [e]ἐστίν.
estin
is.V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:23 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ διακρινόμενος, ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ διακρινόμενος, ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν


Romans 14:23 Hebrew Bible
ואשר לו ספק באכלו נאשם כי לא עשה מאמונה וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא,׃

Romans 14:23 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܡܬܦܠܓ ܘܐܟܠ ܐܬܚܝܒ ܠܗ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܛܝܬܐ ܗܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But he who doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith; and whatever is not from faith is sin.

King James Bible
And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.

Holman Christian Standard Bible
But whoever doubts stands condemned if he eats, because his eating is not from a conviction, and everything that is not from a conviction is sin.
Treasury of Scripture Knowledge

he that.

1 Corinthians 8:7 However, there is not in every man that knowledge…

doubteth. or, discerneth and putteth a difference between meats.

damned. Rather, is condemned, [katakrino ;] which is the proper signification of damned, from the Latin damno, to condemn.

Romans 13:2 Whoever therefore resists the power, resists the ordinance of God: …

1 Corinthians 11:29-31 For he that eats and drinks unworthily, eats and drinks damnation …

whatsoever.

Titus 1:15 To the pure all things are pure: but to them that are defiled and …

Hebrews 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that comes …

Links
Romans 14:23Romans 14:23 NIVRomans 14:23 NLTRomans 14:23 ESVRomans 14:23 NASBRomans 14:23 KJVRomans 14:23 Bible AppsRomans 14:23 Biblia ParalelaRomans 14:23 Chinese BibleRomans 14:23 French BibleRomans 14:23 German BibleBible Hub
Romans 14:22
Top of Page
Top of Page