Romans 16:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
782 [e]Ἀσπάσασθε
aspasasthe
GreetV-AMM-2P
240 [e]ἀλλήλους
allēlous
one anotherRecPro-AMP
1722 [e]ἐν
en
withPrep
5370 [e]φιλήματι
philēmati
a kissN-DNS
40 [e]ἁγίῳ.
hagiō
holy.Adj-DNS
782 [e]Ἀσπάζονται
aspazontai
GreetV-PIM/P-3P
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
you,PPro-A2P
3588 [e]αἱ
hai
theArt-NFP
1577 [e]ἐκκλησίαι
ekklēsiai
churchesN-NFP
3956 [e]πᾶσαι
pasai
allAdj-NFP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
5547 [e]Χριστοῦ.
Christou
of Christ.N-GMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT: Nestle 1904
ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Χριστοῦ

Romans 16:16 Hebrew Bible
שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃

Romans 16:16 Aramaic NT: Peshitta
ܫܐܠܘ ܒܫܠܡܐ ܚܕ ܕܚܕ ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܫܐܠܢ ܒܫܠܡܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you.

King James Bible
Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.

Holman Christian Standard Bible
Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send you greetings.
Treasury of Scripture Knowledge

with.

Acts 20:37 And they all wept sore, and fell on Paul's neck, and kissed him,

1 Corinthians 16:20 All the brothers greet you. Greet you one another with an holy kiss.

2 Corinthians 13:12 Greet one another with an holy kiss.

1 Thessalonians 5:26 Greet all the brothers with an holy kiss.

1 Peter 5:14 Greet you one another with a kiss of charity. Peace be with you all …

The.

Romans 16:4 Who have for my life laid down their own necks: to whom not only …

Links
Romans 16:16Romans 16:16 NIVRomans 16:16 NLTRomans 16:16 ESVRomans 16:16 NASBRomans 16:16 KJVRomans 16:16 Bible AppsRomans 16:16 Biblia ParalelaRomans 16:16 Chinese BibleRomans 16:16 French BibleRomans 16:16 German BibleBible Hub
Romans 16:15
Top of Page
Top of Page