Zephaniah 3:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6256 [e]בָּעֵ֤ת
bā-‘êṯ
At timePrep-b, Art | N-cs
1931 [e]הַהִיא֙
ha-hî
thatArt | Pro-3fs
935 [e]אָבִ֣יא
’ā-ḇî
I will bring backV-Hifil-Imperf-1cs
853 [e]אֶתְכֶ֔ם
’eṯ-ḵem,
youDirObjM | 2mp
6256 [e]וּבָעֵ֖ת
ū-ḇā-‘êṯ
and Even at the timeConj-w, Prep-b, Art | N-cs
6908 [e]קַבְּצִ֣י
qab-bə-ṣî
I gatherV-Piel-Inf | 1cs
853 [e]אֶתְכֶ֑ם
’eṯ-ḵem;
youDirObjM | 2mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
5414 [e]אֶתֵּ֨ן
’et-tên
I will giveV-Qal-Imperf-1cs
853 [e]אֶתְכֶ֜ם
’eṯ-ḵem
youDirObjM | 2mp
8034 [e]לְשֵׁ֣ם
lə-šêm
famePrep-l | N-ms
8416 [e]וְלִתְהִלָּ֗ה
wə-liṯ-hil-lāh,
and praiseConj-w, Prep-l | N-fs
3605 [e]בְּכֹל֙
bə-ḵōl
Among allPrep-b | N-msc
5971 [e]עַמֵּ֣י
‘am-mê
the peoplesN-mpc
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
of the earthArt | N-fs
7725 [e]בְּשׁוּבִ֧י
bə-šū-ḇî
when I returnPrep-b | V-Qal-Inf | 1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7622 [e]שְׁבוּתֵיכֶ֛ם
šə-ḇū-ṯê-ḵem
your captivesN-fpc | 2mp
5869 [e]לְעֵינֵיכֶ֖ם
lə-‘ê-nê-ḵem
before your eyesPrep-l | N-cdc | 2mp
559 [e]אָמַ֥ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
צפניה 3:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּעֵ֤ת הַהִיא֙ אָבִ֣יא אֶתְכֶ֔ם וּבָעֵ֖ת קַבְּצִ֣י אֶתְכֶ֑ם כִּֽי־אֶתֵּ֨ן אֶתְכֶ֜ם לְשֵׁ֣ם וְלִתְהִלָּ֗ה בְּכֹל֙ עַמֵּ֣י הָאָ֔רֶץ בְּשׁוּבִ֧י אֶת־שְׁבוּתֵיכֶ֛ם לְעֵינֵיכֶ֖ם אָמַ֥ר יְהוָֽה׃

צפניה 3:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי־אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את־שבותיכם לעיניכם אמר יהוה׃

צפניה 3:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי־אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את־שבותיכם לעיניכם אמר יהוה׃

צפניה 3:20 Hebrew Bible
בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"At that time I will bring you in, Even at the time when I gather you together; Indeed, I will give you renown and praise Among all the peoples of the earth, When I restore your fortunes before your eyes," Says the LORD.

King James Bible
At that time will I bring you again, even in the time that I gather you: for I will make you a name and a praise among all people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes, saith the LORD.

Holman Christian Standard Bible
At that time I will bring you back, yes, at the time I will gather you. I will give you fame and praise among all the peoples of the earth, when I restore your fortunes before your eyes. Yahweh has spoken.
Treasury of Scripture Knowledge

even.

Isaiah 11:11,12 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his …

Isaiah 27:12,13 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off …

Isaiah 56:8 The Lord GOD, which gathers the outcasts of Israel said, Yet will …

Ezekiel 28:25 Thus said the Lord GOD; When I shall have gathered the house of Israel …

Ezekiel 34:16 I will seek that which was lost, and bring again that which was driven …

Ezekiel 37:21 And say to them, Thus said the Lord GOD; Behold, I will take the …

Ezekiel 39:28 Then shall they know that I am the LORD their God, which caused them …

Amos 9:14 And I will bring again the captivity of my people of Israel, and …

for.

Zephaniah 3:19 Behold, at that time I will undo all that afflict you: and I will …

Isaiah 60:15 Whereas you has been forsaken and hated, so that no man went through …

Isaiah 61:9 And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring …

Isaiah 62:7,12 And give him no rest, till he establish, and till he make Jerusalem …

Malachi 3:12 And all nations shall call you blessed: for you shall be a delightsome …

I turn.

Psalm 35:6 Let their way be dark and slippery: and let the angel of the LORD …

Jeremiah 29:14 And I will be found of you, said the LORD: and I will turn away your …

Ezekiel 16:53 When I shall bring again their captivity, the captivity of Sodom …

Joel 3:1 For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring …

Links
Zephaniah 3:20Zephaniah 3:20 NIVZephaniah 3:20 NLTZephaniah 3:20 ESVZephaniah 3:20 NASBZephaniah 3:20 KJVZephaniah 3:20 Bible AppsZephaniah 3:20 Biblia ParalelaZephaniah 3:20 Chinese BibleZephaniah 3:20 French BibleZephaniah 3:20 German BibleBible Hub
Zephaniah 3:19
Top of Page
Top of Page