αἰρόμενον
Englishman's Concordance
αἰρόμενον (airomenon) — 1 Occurrence

Mark 2:3 V-PPM/P-AMS
GRK: αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων
NAS: to Him a paralytic, carried by four men.
KJV: one sick of the palsy, which was borne of
INT: him a paralytic carried by four

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page