ἀρθήσεται
Englishman's Concordance
ἀρθήσεται (arthēsetai) — 6 Occurrences

Matthew 13:12 V-FIP-3S
GRK: ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: he has shall be taken away from him.
KJV: from him shall be taken away even that
INT: what he has will be taken away from him

Matthew 21:43 V-FIP-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν
NAS: of God will be taken away from you and given
KJV: of God shall be taken from
INT: to you that will be taken from you

Matthew 25:29 V-FIP-3S
GRK: ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: what he does have shall be taken away.
KJV: not shall be taken away even
INT: that which he has will be taken from him

Mark 4:25 V-FIP-3S
GRK: ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: he has shall be taken away from him.
KJV: him shall be taken even
INT: that which he has will be taken from him

Luke 8:18 V-FIP-3S
GRK: δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: he has shall be taken away from him.
KJV: him shall be taken even
INT: he seems to have will be taken from him

Luke 19:26 V-FIP-3S
GRK: ὃ ἔχει ἀρθήσεται
NAS: what he does have shall be taken away.
KJV: he hath shall be taken away from
INT: that which he has will be taken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page