ἀπέχοντος
Englishman's Concordance
ἀπέχοντος (apechontos) — 2 Occurrences

Luke 7:6 V-PPA-GMS
GRK: οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς
KJV: And when he was now not
INT: not far being distant from the

Luke 15:20 V-PPA-GMS
GRK: αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν
NAS: a long way off, his father
KJV: was yet a great way off, his father
INT: he far being distant saw him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page