ἀσπασάμενοι
Englishman's Concordance
ἀσπασάμενοι (aspasamenoi) — 3 Occurrences

Acts 21:7 V-APM-NMP
GRK: Πτολεμαΐδα καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: at Ptolemais, and after greeting the brethren,
KJV: and saluted the brethren,
INT: Ptolemais and having greeted the brothers

Acts 25:13 V-APM-NMP
GRK: εἰς Καισάρειαν ἀσπασάμενοι τὸν Φῆστον
NAS: at Caesarea and paid their respects to Festus.
KJV: unto Caesarea to salute Festus.
INT: to Ceasarea having saluted Festus

Hebrews 11:13 V-APM-NMP
GRK: ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι καὶ ὁμολογήσαντες
NAS: but having seen them and having welcomed them from a distance,
KJV: [them], and embraced [them], and
INT: having seen and having embraced [them] and having confessed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page