ἀσπασάμενος
Englishman's Concordance
ἀσπασάμενος (aspasamenos) — 3 Occurrences

Acts 18:22 V-APM-NMS
GRK: ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν
NAS: he went up and greeted the church,
KJV: and saluted the church,
INT: having gone up and having greeted the church

Acts 20:1 V-APM-NMS
GRK: καὶ παρακαλέσας ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι
NAS: and when he had exhorted them and taken his leave of them, he left
KJV: and embraced [them], and departed
INT: and having encouraged [and] having said farewell went away to go

Acts 21:19 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο
NAS: After he had greeted them, he [began] to relate
KJV: And when he had saluted them,
INT: And having greeted them he related

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page