δοκιμάσαι
Englishman's Concordance
δοκιμάσαι (dokimasai) — 1 Occurrence

Luke 14:19 V-ANA
GRK: καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά ἐρωτῶ
NAS: and I am going to try them out; please
KJV: and I go to prove them: I pray
INT: and I go to prove them I pray

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page