δοκιμαζέσθωσαν
Englishman's Concordance
δοκιμαζέσθωσαν (dokimazesthōsan) — 1 Occurrence

1 Timothy 3:10 V-PMM/P-3P
GRK: οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον εἶτα
NAS: first be tested; then
KJV: first be proved; then
INT: these moreover let them be proved first then

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page