ηὐχαρίστησαν
Englishman's Concordance
ηὐχαρίστησαν (ēucharistēsan) — 1 Occurrence

Romans 1:21 V-AIA-3P
GRK: ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν ἀλλ' ἐματαιώθησαν
NAS: or give thanks, but they became futile
KJV: neither were thankful; but
INT: they glorified [him] or were thankful but they became futile

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page