ὑπάρχοντος
Englishman's Concordance
ὑπάρχοντος (hyparchontos) — 3 Occurrences

Acts 4:37 V-PPA-GMS
GRK: ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ
NAS: and who owned a tract of land, sold
KJV: Having land, sold
INT: having by him land

Acts 19:40 V-PPA-GNS
GRK: μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ
KJV: uproar, there being no
INT: not one cause existing concerning which

Acts 27:12 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν
KJV: the haven was not commodious
INT: the harbor being to winter in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page