κατακρινοῦσιν
Englishman's Concordance
κατακρινοῦσιν (katakrinousin) — 4 Occurrences

Matthew 12:41 V-FIA-3P
GRK: ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι
NAS: at the judgment, and will condemn it because
KJV: and shall condemn it:
INT: this and will condenm it for

Matthew 20:18 V-FIA-3P
GRK: γραμματεῦσιν καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
NAS: and scribes, and they will condemn Him to death,
KJV: and they shall condemn him
INT: scribes and they will condemn him to death

Mark 10:33 V-FIA-3P
GRK: γραμματεῦσιν καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
NAS: and the scribes; and they will condemn Him to death
KJV: and they shall condemn him
INT: scribes and they will condemn him to death

Luke 11:32 V-FIA-3P
GRK: ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι
NAS: at the judgment and condemn it, because
KJV: generation, and shall condemn it: for
INT: this and will condemn it because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page