καταρτίζεσθε
Englishman's Concordance
καταρτίζεσθε (katartizesthe) — 1 Occurrence

2 Corinthians 13:11 V-PMM/P-2P
GRK: ἀδελφοί χαίρετε καταρτίζεσθε παρακαλεῖσθε τὸ
NAS: rejoice, be made complete, be comforted,
KJV: farewell. Be perfect, be of good comfort,
INT: brothers rejoice be perfected be encouraged the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page