1013. βούλημα (bouléma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1013. βούλημα (bouléma) — 3 Occurrences

Acts 27:43 N-GNS
GRK: αὐτοὺς τοῦ βουλήματος ἐκέλευσέν τε
NAS: kept them from their intention, and commanded
KJV: them from [their] purpose; and
INT: them of [their] purpose commanded moreover

Romans 9:19 N-DNS
GRK: τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς
NAS: For who resists His will?
KJV: hath resisted his will?
INT: the indeed purpose of him who

1 Peter 4:3 N-ANS
GRK: χρόνος τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν
NAS: [for] [you] to have carried out the desire of the Gentiles,
INT: time the will of the Gentiles

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page